Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Projekty

Projekty realizované se zahraničními partnery

FM EHP/NORSKA

LEONARDO DA VINCI

 • 2012-2014 - Malta, Velká Británie - Projekt Život v kanceláři
 • 2010-2012 - NěmeckoVelká Británie - Projekt Stejné nebo jiné? - 3 evropské regiony
 • 2010-2011 - Malta - Projekt Obchodní dopisy a jiné dokumenty
 • 2006 - Malta - Projekt Integrace střední Moravy do EU
 • 2006 - Řecko - Projekt Jazyky a počítače sjednocují evropské vzdělávání

ERASMUS+

SOCRATES/COMENIUS – pro pedagogy

 • 2013, 2011, 2010, 2007, 2006 - Německo, Španělsko, Francie

Ostatní zahraniční projekty


Další projekty

AKTIVNÍ SOCIÁLNÍ UČENÍ

 • 2012 - Aktivní sociální učení žáků 1. ročníku
 • 2010 - Program prevence rizikového chování žáků formou aktivního sociálního učení
 • 2008 - 2009 - Prevence sociálně patologických jevů u středoškolské mládeže formou aktivního sociálního učení II
 • 2006 - Prevence sociálně patologických jevů u středoškolské mládeže formou aktivního sociálního učení

ČEŠTINA PRO CIZINCE

 • 2008, 2007, 2006 - Čeština pro cizince na OA a JŠ s právem SJZ, Přerov, Bartošova 24

EVVO

OP RLZ

 • 2006-2008 - Vzdělávání učitelů v přípravě 
 • 2006-2008 - Multimediální výuka cizích jazyků  

OP VVV

OP VK

Ostatní projekty

Projekty Spolku rodičů při OA Přerov


© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz