Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Projekty

Mezinárodní projekty

Školní rok 2021/2022

Naše škola zaznamenala výrazný úspěch při získávání evropských dotací. Ve školním roce 2021/2022 jsme realizovali 4 evropské projekty zaměřené na mezinárodní spolupráci.

Nejvýznamnějším z těchto projektů byl bezesporu projekt zahraničních stáží Erasmus+, který v květnu 2022 umožnil 25 našim studentům vycestovat na odborné stáže do podniků v Německu, Irsku, Estonsku a Španělsku.

Dva projekty jsme realizovali s partnerskou školou v Norsku, kam naši žáci a učitelé vyjeli na zkušenou již v září 2021 a měli možnost převzít úspěšnou norskou strategii při organizaci studentských firem, norští kolegové na oplátku navštívili naši školu na jaře 2022.

Naše škola je zapojena i do v projektu strategického partnerství Erasmus +, ve kterém s dalšími 10 zeměmi spolupracujeme na know- how v oblasti dlouhodobých stáží pro naše žáky.

Školní rok 2022/2023

V květnu 2023 vyjelo na zahraniční stáže Erasmus+ celkem 26 žáků: 10 žáků do Irska (Dublin), 6 žáků do Estonska (Narva), 5 žáků do Rakouska (Vídeň) a 5 žáků do Španělska (Málaga).

Během školního roku 2022/2023 naše škola uskutečnila v zahraničí v rámci programu Erasmus+ 5 učitelských mobilit zaměřených na jazykové a metodické vzdělání pedagogů.

Naší škole byl schválen grant Erasmus+ Partnerství v odborném vzdělávání KA210, v němž OA Přerov vystupuje v roli koordinátora. Kromě naší školy je do projektu zapojena i Obchodní akademie z dolnorakouského Korneuburgu a ze slovenského Popradu. Cílem projektu je analýza, porovnání a vyhodnocení nejlepších IT nástrojů používaných při organizaci odborného vzdělávání (sdílení dat, on-line výuka, organizace času, specializovaný výukový účetní a manažerský software atd.). Za tímto účelem proběhne v období 2023 - 2025 celkem 6 partnerských setkání za účasti učitelů i žáků zapojených škol.


Naši školu chceme pevně ukotvit do systému mezinárodní spolupráce i do budoucna a z toho důvodu jsme na podzim 2020 připravili žádost o získání Erasmus akreditace v odborném vzdělávání, která byla schválena a umožní tak naší škole zjednodušený přístup k mezinárodním grantům i v novém programovém období EU až do roku 2027.

Bližší informace k mezinárodním projektům podá školní koordinátor mezinárodních projektů Ing. Ladislav Abrahám.


Právě probíhající mezinárodní projekty

ERASMUS+

Realizované mezinárodní projekty

ERASMUS+

Fondy EHP/NORSKA

LEONARDO DA VINCI

 • 2012-2014 - Malta, Velká Británie - Projekt Život v kanceláři
 • 2010-2012 - NěmeckoVelká Británie - Projekt Stejné nebo jiné? - 3 evropské regiony
 • 2010-2011 - Malta - Projekt Obchodní dopisy a jiné dokumenty
 • 2006 - Malta - Projekt Integrace střední Moravy do EU
 • 2006 - Řecko - Projekt Jazyky a počítače sjednocují evropské vzdělávání

SOCRATES/COMENIUS – pro pedagogy

 • 2013, 2011, 2010, 2007, 2006 - Německo, Španělsko, Francie

Ostatní zahraniční projekty


Další projekty

Aktivní sociální učení

 • 2012 - Aktivní sociální učení žáků 1. ročníku
 • 2010 - Program prevence rizikového chování žáků formou aktivního sociálního učení
 • 2008-2009 - Prevence sociálně patologických jevů u středoškolské mládeže formou aktivního sociálního učení II
 • 2006 - Prevence sociálně patologických jevů u středoškolské mládeže formou aktivního sociálního učení

Čeština pro cizince

 • 2008, 2007, 2006 - Čeština pro cizince na OA a JŠ s právem SJZ, Přerov, Bartošova 24

EVVO

OP RLZ

 • 2006-2008 - Vzdělávání učitelů v přípravě 
 • 2006-2008 - Multimediální výuka cizích jazyků  

OP JAK

OP VVV

OP VK

Ostatní projekty

Projekty Spolku rodičů při OA Přerov
© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz