Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Výtvarná soutěž s tematikou EVVO

pro týmy z 1. roč. OA Přerov

Dotační program: Program na podporu enviromentálního vzdělávání výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022
Název projektu: Výtvarná soutěž s tematikou EVVO pro týmy z 1. roč. OA Přerov
Rozhodnutí vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje
Termín realizace: 1. 9.  - 30. 11. 2022

Projekt s názvem Výtvarná soutěž s tematikou EVVO pro týmy z 1. roč. OA Přerov byl finančně podpořen Olomouckým krajem.

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu bylo zvyšování a rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na EVVO prostřednictvím školní soutěže.

Klíčová aktivita projektu
Vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s EVVO tematikou pro žáky 1. ročníku OA Přerov. V každé třídě bylo vytvořeno 5 týmů po 5 - 7 žácích, kteří společně vytvářeli plakáty s tematikou životního prostředí.

Zhodnocení projektu – přínos pro Olomoucký kraj:
Realizací projektu došlo nejen k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti EVVO, ale také k rozvoji měkkých dovedností žáků, netechnických dovedností, práce v týmu, prezentačních dovedností, tedy k doplnění odborných dovedností a posílení osobnosti žáků.

Vyhodnocení školní soutěže s EVVO tematikou:
Hodnoceny byly jednotlivé týmy 3 učiteli naší školy. Každý učitel mohl přidělit týmu 0 až 10 bodů. Oceněno bylo 30 žáků z 5 týmů. 

UmístěníTým a počet žákůCelkový počet bodů
1.1. A_I – 6 ž.28
2.1. A_II – 5 ž.26
3.1. C_I – 7 ž.25
4.1. C_II – 7 ž.24
5.1. B_I – 5 ž.21

Předání cen:
Žákům byly v průběhu listopadu předány věcné ceny (psací souprava v ceně
99 Kč). Seznam všech oceněných je v předávacím protokolu.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz