Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Obchodní akademie

Součástí naší školy je i Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Charakteristika školy

Obchodní akademie je univerzální střední škola obchodně podnikatelského zaměření, která poskytuje střední odborné vzdělání ekonomicko-administrativního charakteru. Připravuje absolventy na vykonávání činností spojených s podnikáním, a to v soukromých podnicích, obchodních společnostech, akciových společnostech, družstvech a v jiných formách podnikání ve sféře výroby, vnitřního i zahraničního obchodu, v peněžnictví, bankovnictví a dalších službách ve státní a veřejné správě. Poskytuje všeobecné vzdělávání a široce profilující odborné vzdělávání a vytváří tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání a seberealizaci absolventů.


Studijní obor

OBCHODNÍ AKADEMIE (Kód oboru: 63-41-M/02) se zaměřením:

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz