Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Čeština pro cizince

Od 1. 6. 2022 organizujeme zkoušku na úrovni A2 pro získání trvalého pobytu (§ 70, odst. 2, písm. h) zákona č. 326/1999 Sb.).

Zkouška pro cizince A2
vždy v 9:00 hodin.

Termíny zkoušek:

 • 20. 3. 2024

 • 27. 3. 2024

 • 10. 4. 2024

 • 30. 4. 2024

 • 22. 5. 2024

 • 29. 5. 2024

 • 19. 6. 2024

 • 26. 6. 2024

 • 18. 9. 2024

 • 25. 9. 2024

 • 2. 10. 2024

 • 23. 10. 2024

 • 13. 11. 2024

 • 20. 11. 2024

 • 11. 12. 2024

 • 18. 12. 2024

Uchazeč se musí přihlásit na zkoušku elektronicky na stránkách https://cestina-pro-cizince, nebo osobně ve zkušební instituci (po předchozí domluvě) nejpozději 14 dnů přede dnem konání zkoušky.

Nejpozději 7 dnů přede dnem konání zkoušky se uchazeč dostaví osobně do zkušební instituce s platným cestovním dokladem, povolením k pobytu a Poukazem (pokud ho uchazeč v rámci zkoušky uplatňuje), kde podpisem stvrdí správnost povinných údajů na přihlášce, pokud tak již neučinil při osobním přihlášení ve zkušební instituci.

V případě, že uchazeč nepředkládá Poukaz, musí uhradit poplatek za zkoušku ve výši 2 500,- Kč nejpozději 7 dnů přede dnem konání zkoušky, a to osobně ve zkušební instituci, nebo na účet č. 19-421 479 0237/0100 (do zprávy pro příjemce uvést: jméno, zkouška z ČJ).

Přímo v den zkoušky probíhá registrace, která slouží k ověření totožnosti na základě cestovního dokladu. K registraci se uchazeč dostaví nejpozději 30 minut před konáním zkoušky.

Bezplatná jazyková příprava pro žáky cizince

Naše škola byla určena zřizovatelem jako poskytovatel bezplatné jazykové přípravy k začlenění do středního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků cizinců, kteří se vzdělávají ve střední škole, a zahrnující základy příslušné odborné terminologie. Výuka je určena žákům cizincům, kteří se vzdělávají v ČR max. 24 měsíců. 

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz