Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Čeština pro cizince

Od 1. 9. 2008 organizujeme zkoušku na úrovni A1 pro získání trvalého pobytu (§ 70, odst. 2, písm. b) zákona č. 326/1999 Sb.).

Termíny zkoušek:

  • 30. 9. 2020

  • 21. 10. 2020 (10:00 h)

  • 25. 11. 2020 

  • 16. 12. 2020 (10:00 h)

  • 20. 1. 2021 (10:00 h)

  • 24. 2. 2021

  • 31. 3. 2021 (10:00 h)

  • 21. 4. 2021

  • 26. 5. 2021 (10:00 h)

  • 30. 6. 2021

Vždy od 14:00 (pokud není uvedeno jinak).

Uchazeč se musí přihlásit ke zkoušce (osobně, e-mail) a doložit Přihlašovací list uchazeče, který je vyvěšen na www stránkách školy www.oaprerov.cz, nejpozději dva dny před stanoveným termínem zkoušky (pondělí) do 14:00 hod.

Uchazeč se musí registrovat (předložit platný poukaz/doklad
​​​​​​​o zaplacení zkoušky, platný cestovní doklad a povolení k pobytu) nejpozději do 12:00 v den konání zkoušky.

Kurz Čeština pro cizince

Kurz českého jazyka pro cizince žijící v ČR pořádá naše škola mimo jiné jako přípravu na výše uvedenou zkoušku z českého jazyka pro cizince žádající
​​​​​​​o trvalý pobyt na území ČR.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz