Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Manažer informačních technologií

Od školního roku 2024/2025 se již nenabízí.

Obor OBCHODNÍ AKADEMIE - Manažer informačních technologií 
se již od školního roku 2024/2025 nenabízí.

Obor OBCHODNÍ AKADEMIE - Manažer informačních technologií

Obor: Obchodní akademie
Kód oboru: 63-41-M/02 
Zaměření oboru: Manažer informačních technologií
Ukončení studia: maturitní zkouška
Forma studia: denní
Druh studia: úplné střední odborné
Další vzdělávání ve škole: jazykové kurzy

Profil absolventa

Absolvent OBCHODNÍ AKADEMIE se zaměřením MANAŽER INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ získá ekonomické vzdělání a prohloubenou výukou některých profilujících předmětů (aplikovaná informatika a seminář informační technologie) základní dovednosti v programování a databázových systémech. Cílem je připravit absolventa na pozici manažera IT, který má nejen schopnost ekonomického pohledu, ale rozumí i problematice vývoje softwaru a správě databázových systémů. 
Na trhu práce najde absolvent uplatnění jak v pozici zaměstnanec, tak i v pozici zaměstnavatel – zejména ve skupině povolání zaměřených na zpracování informací a vývoj software (příprava a zpracování hromadných dat, programování), dále na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): manažer IT, konzultant nebo správce ERP systémů, projekční pracovník, ekonom, mzdový referent, účetní asistent, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, organizační pracovník, pracovník marketingu apod.
Po složení maturitní zkoušky má absolvent možnost si vybrat některou z forem terciálního vzdělávání, zejména studium na vysokých školách nebo vyšších odborných školách technického a ekonomického zaměření. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. 

Předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Σ

Povinné všeobecné


Český jazyk a literatura

3

3

4

4

14

Anglický jazyk

4

4

4

3

15

Cizí jazyk*

3

3

3

2

11

Základy společenských věd


1

2


3

Dějepis

2
2

Základy přírodních věd

3

14

Matematika

3

4

4

4

15

Tělesná výchova

22228

Povinné odborné


Hospodářský zeměpis

3
3

Informační technologie

2

2

2


6

Obchodní angličtina
1

1

Písemná a elektron. komunikace

3

2

1

1

7

Ekonomika

3

2

2

3

10

Marketing

1
1

Právo
2

2

Účetnictví


4

4

3

11

Statistika


22

Ekonomická cvičení
2

2

Aplikovaná informatika


3

4

3

10

Volitelné **1

1

2

Celkem

32333331129

*  výběr  z NJ, ŠJ, RJ, FJ
** výběr z Anglická konverzace, Manažerské simulace, Matematická cvičení, Seminář z českého jazyka a literatury, Seminář ze společenských věd

 • ekonomické vzdělání

 • informační technologie

 • aplikovaná informatika

 • základy programování

 • databázové systémy

Příprava pro povolání:

 • manažer IT

 • konzultant ERP systémů

 • správce ERP systémů

 • projekční pracovník

 • ekonom

 • mzdový referent

 • účetní asistent

 • bankovní pracovník

 • organizační pracovník

 • pracovník marketingu

Příprava pro studium VŠ
Příprava pro studium v zahraničí


© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz