Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Zahraniční obchod

Obor OBCHODNÍ AKADEMIE - Zahraniční obchod

Obor: Obchodní akademie 
Kód oboru: 63-41-M/02 
Zaměření oboru: Zahraniční obchod 
Ukončení studia: maturitní zkouška 
Forma studia: denní 
Druh studia: úplné střední odborné 
Další vzdělávání ve škole: jazykové kurzy

Profil absolventa

Absolvent OBCHODNÍ AKADEMIE se zaměřením ZAHRANIČNÍ OBCHOD je středoškolsky vzdělaný pracovník, který je širokospektrálně uplatnitelný na trhu práce. Ve výuce získá všeobecné vzdělání přírodovědného směru, humanitního směru včetně vzdělání v široké oblasti odborných předmětů zaměřených na ekonomii (účetnictví, ekonomika, právo, zahraniční obchod) a v neposlední řadě ve výuce cizích jazyků.
Absolvent po ukončení studia získá dovednosti a znalosti, které může okamžitě aplikovat při hledání nového zaměstnání, a je velice úspěšný ve výběrových řízeních. Má předpoklady pro zaměstnatelnost v širokém spektru pracovních činností jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Je velice flexibilní a dokáže rychle reagovat na neustále se měnící pracovní podmínky či nejmodernější trendy v oblasti businessu. Může pracovat ve státní správě na administrativních či vedoucích pracovních pozicích nebo i v soukromém sektoru. Je také plně připraven na zahájení vlastní podnikatelské činnosti z hlediska aktuálních právních požadavků i marketingu a managementu. Po úspěšném absolvování maturitní zkoušky má absolvent možnost pokračovat v navazujícím vzdělávání. V úvahu připadá zejména studium na vysokých školách ekonomických, právnických nebo pedagogických fakultách a vyšších odborných školách s ekonomickým nebo sociálním zaměřením. Vyšší dotace vyučovacích hodin cizích jazyků a jejich odborné zaměření ve vyšších ročnících umožňuje absolventům pokračovat ve studiu v zahraničí či využít některých studentských programů v rámci vysokoškolského vzdělávání, jako je například ERASMUS. Tato výuka ulehčí absolventům studium na odborných vysokých školách i komunikaci se zahraničními firmami v praxi.

Předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Σ

Povinné všeobecné


Český jazyk a literatura

3

3

4

4

14

Anglický jazyk

4

4

4

3

15

Cizí jazyk*

3

3

3

2

11

Cizí jazyk**
1113

Základy společenských věd


1

2


3

Dějepis

2
2

Základy přírodních věd

3

14

Matematika

3

4

4

4

15

Tělesná výchova

22228

Povinné odborné


Hospodářský zeměpis

3
3

Informační technologie

2

2

2


6

Obchodní angličtina
1

1

Angličtina pro zahran. obchod


11

Písemná a elektron. komunikace

3

2

1

1

7

Ekonomika

3

2

2

3

10

Marketing

1
1

Právo
2

2

Účetnictví


4

4

3

11

Statistika


22

Ekonomická cvičení
2

2

Zahraniční obchod


2

2

2

6

Volitelné ***1

1

2

Celkem

32333232129

*     výběr  z NJ, RJ
**   výběr z ŠJ, FJ
*** výběr z Anglická konverzace, Manažerské simulace, Matematická cvičení, Seminář z českého jazyka a literatury, Seminář ze společenských věd

  • ekonomické vzdělání
  • 3 cizí jazyky
  • ekonomika a řízení mezinárodních firem, mezinárodní platební styk a bankovnictví
  • účetnictví, celnictví a daně v zahraničním obchodě, základy mezinárodního práva

Příprava pro povolání:

  • rozhodovací, odborné a řídící funkce v podnicích zabývajících se tuzemským i zahraničním obchodem
  • v širokém spektru pracovních činností 
    - profese středních ekonomických pracovníků v bankovnictví, státní správě, pojišťovnictví

Příprava zejména pro studium VŠ,  zaměření:

  • ekonomické
  • právnické

Příprava pro studium v zahraničí.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz