Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Firemní management

Obor OBCHODNÍ AKADEMIE -

Firemní management

Obor: Obchodní akademie
Kód oboru: 63-41-M/02 
Zaměření oboru: Firemní management
Ukončení studia: maturitní zkouška
Forma studia: denní
Druh studia: úplné střední odborné
Další vzdělávání ve škole: jazykové kurzy


Profil absolventa

Absolvent OBCHODNÍ AKADEMIE se zaměřením FIREMNÍ MANAGEMENT je středoškolsky vzdělaný pracovník, který se uplatní na trhu práce v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích a to jak v pozici zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Rovněž má předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Absolventi mohou vykonávat například tato povolání: ekonomický manažer, personalista, marketingový pracovník, všeobecný a mzdový účetní, bankovní poradce, osobní poradce v pojišťovně, finanční konzultant, odborný ekonomický pracovník ve státní správě, administrativní pracovník a další. 
Po složení maturitní zkoušky má absolvent možnost si vybrat některou z forem terciálního vzdělávání, zejména studium na vysokých školách ekonomických, příp. právnických nebo pedagogických fakult a vyšších odborných škol s ekonomickým a sociálním zaměřením. Vyšší dotace vyučovacích hodin cizích jazyků a jejich odborné zaměření ve vyšších ročnících umožňuje absolventům pokračovat ve studiu v zahraničí a ulehčí jim studium na odborných vysokých školách i komunikaci se zahraničními firmami v praxi. 

Učební plán oboru

Předměty

1. ​ročník

2. ročník

3. ročník

4. ​ročník

Σ

Povinné všeobecné


Český jazyk a literatura

3

3

4

4

14

Anglický jazyk

4

4

4

3

15

Cizí jazyk*

3

3

3

2

11

Základy společenských věd


1

2


3

Dějepis

2
2

Základy přírodních věd

3

14

Matematika

3

4

4

4

15

Tělesná výchova

22228

Povinné odborné


Hospodářský zeměpis

3
3

Informační technologie

2

2

2


6

Obchodní angličtina
1

1

Písemná a elektron. komunikace

3

2

1

1

7

Ekonomika

3

2

2

3

10

Marketing

1
1

Právo
2

2

Účetnictví


4

4

3

11

Statistika


22

Účetní seminář2

3

5

Práce ve fiktivní firmě2


2

Firemní management


3


2

5

Volitelné **1

1

2

Celkem

32333331129

*  výběr  z NJ, ŠJ, RJ, FJ
** výběr z Anglická konverzace, Manažerské simulace, Matematická cvičení, Seminář z českého jazyka a literatury, Seminář ze společenských věd

 • ekonomické vzdělání

Příprava pro povolání:

 • ekonomický manažer

 • personalista

 • marketingový pracovník

 • všeobecný a mzdový účetní 

 • bankovní poradce

 • osobní poradce v pojišťovně

 • finanční konzultant

 • odborný ekonomický pracovník ve státní správě

 • administrativní pracovník

Příprava pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti

Příprava pro studium VŠ, zejména zaměření:

 • ekonomické

 • právnické

 • pedagogické

Příprava pro studium v zahraničí

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz