Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Školní soutěž a výukové programy pro žáky OA Přerov

Projekt s názvem Školní soutěž a výukové programy pro žáky OA Přerov byl realizován za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova.

Doba trvání projektu: 1. 10. 2014 - 31. 3. 2015

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu bylo zvyšování a rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na EVVO prostřednictvím výukových programů a školní soutěže.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Účast žáků školy na výukových programech s tematikou EVVO.
    • Přednáška organizovaná Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje nazvaná Neviditelná ruka trhu.
    • Přednáška organizovaná SVČ ATLAS a BIOS Přerov nazvaná Potravní vztahy v lidských sídlech.
  2. Vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s tematikou EVVO pro žáky školy.
  3. Sponzorování žirafy Rothschildovy v ZOO Zlín.

Zhodnocení projektu:
Realizací projektu došlo nejen k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti EVVO, ale také k rozvoji měkkých dovedností žáků, netechnických dovedností, práce v týmu, prezentačních dovedností, tedy k doplnění odborných dovedností a posílení osobnosti žáků.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz