Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Peníze středním školám

CZ.1.07/1.5.00/34.0498
OA Přerov – Peníze středním školám
Číslo a název oblasti podpory: 
1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Realizace projektu: 
02. 07. 2012 – 01. 07. 2014 

Hlavním cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zvýšení kvality vzdělávání na OA Přerov. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. 

Klíčové aktivity a cíle realizace:

I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti 
– cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. 
– bylo vytvořeno a následně ověřeno ve výuce 128 DUM.

II/1 - Individualizace výuky cizích jazyků 
– cílem aktivity je podpora rozvoje individuálních schopností žáků při výuce cizích jazyků. 
– bylo odučeno 320 hodin.

II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků 
– cílem aktivity je zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií. 
– kurz absolvovala Mgr. Štukheilová.

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
– cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. 
– bylo vytvořeno a následně ověřeno ve výuce 240 DUM.

IV/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol 
– cílem aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků v oblasti matematické gramotnosti. 
– bylo odučeno 128 hodin.

V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol 
– cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj odborných kompetencí žáků podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. 
– bylo vytvořeno a následně ověřeno ve výuce 64 DUM.

VI/2 - Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti 
– cílem aktivity je podpora kvalitního vzdělávání výuky finanční gramotnosti, aby se žáci orientovali ve správě osobních/rodinných financí v oblasti peněžní, cenové a rozpočtové v souladu se standardem finanční gramotnosti. 
– bylo vytvořeno a následně ověřeno ve výuce 40 DUM.

VI/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol 
– cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogy v zavádění finančního vzdělávání do výuky ve vazbě na implementaci Standardu finanční gramotnosti v ŠVP. 
– kurz absolvovali Ing. Rašková a Mgr. Ing. Měšťánek.

Celkem bylo vytvořeno a následně ověřeno ve výuce 472 DUM.

Hodnocení:
Ze závěrečného zhodnocení projektu jednoznačně vyplývá naplnění stanovených cílů. Realizací projektu došlo ke zkvalitnění a zefektivnění výuky.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz