Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Rozvoj vzdělanosti na OA Přerov

Název programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rozhodnutí vydal: MŠMT, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006355
Datum realizace: 10. 8. 2017 – 9. 8. 2019
Cíl: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.
Popis: Na projektu byly zahájeny přípravné práce.

„Projekt Rozvoj vzdělanosti na OA Přerov je spolufinancován Evropskou unií."

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
web by icard.cz