Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Rozvoj vzdělanosti na OA Přerov

Název programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rozhodnutí vydal: MŠMT, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006355
Datum realizace: 10. 8. 2017 – 9. 8. 2019
Cíl: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit

Popis: Během 2 let trvání projektu bylo uskutečněno:​

           – V rámci šablony III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem bylo realizováno 16 kurzů. Z toho bylo 8 kurzů účetnictví a 8 kurzů matematiky.

           – V rámci šablony III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ bylo realizováno 300 h výuky na tabletech.

           – V rámci šablony III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVVP v rozsahu 8 h získali pedagogové 91 osvědčení.

           – V rámci šablony III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVVP v rozsahu 16 h získali pedagogové 3 osvědčení.

           – V rámci šablony III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVVP v rozsahu 24 h získali pedagogové 3 osvědčení.

           – Celkem 24 učitelů dosáhlo bagatelní podpory, tzn., že absolvovali kurzy DVPP v min. souhrnné výši 24 h.

Hodnocení: Podařilo se naplnit cíl, který jsme si stanovili, a to zvýšení kvality vzdělávání na OA Přerov.

„Projekt Rozvoj vzdělanosti na OA Přerov je spolufinancován Evropskou unií."

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz