Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Projekt - Společné kameny česko-polských dějin a kulturního bohatství

Poskytovatel příspěvku:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rozhodnutí  o poskytnutí dotace č.

MŠMT – 2935-23/2015

Název projektu:

Společné kameny česko-polských dějin a kulturního bohatství

Dotační program:

Dotační program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015 – č.j.MSMT-26817/2014

Modul dotačního programu

Modul 2 – podpora multikulturní výchovy

Realizace projektu:

01. 04. 2015 – 18. 12. 2015

Společné kameny česko-polských dějin a kulturního bohatství je název projektu realizovaného na Obchodní akademii v Přerově od 1. dubna 2015 do 18. prosince 2015.

Žáci, učitelé i veřejnost byli v rámci aktivity č. 1 v přípravné etapě seznámeni s projektem,  jeho cíli a úkoly. V tomto období byly organizačně zajištěny vzdělávací exkurze do Terezína, Lidic a Osvětimi.

V rámci aktivity č. 2, která je realizační etapou projektu, se konaly dvě výchovně vzdělávací exkurze.

Na konci školního roku 2014/15 se uskutečnila ve dnech 9. – 10. června 2015 vzdělávací exkurze do Lidic a Terezína. Zúčastnilo se jí 41 žáků ze tříd 1. A, 1. B a 3. EL a 4 vyučující.

Na počátku školního roku 2015/16 dne 8. září 2015 se realizovala vzdělávací exkurze do Osvětimi a Krakowa.

Zúčastnilo se jí 46 žáků ze tříd 3. A, 3. B, 3. EL, 4. EL a 4 členové pedagogického sboru.

Cílem projektu bylo zprostředkovat žákům pochopení historie naší země v širším evropském rozměru a ve vzájemném propojení se sousedícími zeměmi.

V českých zemích i v Polsku žila početná židovská menšina, která spoluvytvářela kulturní a materiální bohatství.

Za 2. světové války během nacistické okupace byli židovští spoluobčané transportováni do Terezína a poté do Osvětimi. Brutalita nacistického režimu se také podepsala na tragickém osudu Lidic.

Žáci si uvědomili, že vypjatý nacionalismus, nacistická ideologie a rasismus rozpoutaly 2. světovou válku, způsobily obrovské ekonomické, kulturní a lidské ztráty.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz