Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Leonardo da Vinci - Stejné nebo jiné? - 3 evropské regiony - Velká Británie

CZ/10/LLP-LdV/IVT/134043

1. 8. 2010 - 16. 1. 2012

10 studentek OA Přerov se ve dnech 7.-21. 10. 2011 zúčastnilo odborné stáže v rámci programu Leonardo da Vinci. Britským partnerem naší školy byla ADC College v Harrow na severu Londýna. ADC umístila studentky na jednotlivá pracoviště. Lenka Boháčová pracovala ve firmě Prontaprint, Dominika Czyzová v Premier Inn Kenton, Kamila Kukačková v St Luke´s Church, Barbora Nezvalová v Sense Advertising and Marketing Ltd., Martina Pokludová v CEX Ltd., Monika Radová v Oxfam Bookshop, Markéta Rozkošná v Student Travel Centre, Hana Vykoupilová v Cancer Research UK Harrow, Eliška Zámorská v Caspian Travel a Veronika Zedková v Moor Park Golf Club. Při prvním setkání s pracovníky ADC byla děvčata „otestována“ – jak jsou na tom se znalostmi angličtiny. Děvčata reagovala při pohovoru velmi dobře a celá skupina byla pochválena za výborné znalosti angličtiny, naše skupina byla označena jako jedna ze dvou nejlepších, které kdy v ADC byly. 
Pracovní dny děvčata trávila na svých pracovištích, kde vykonávala běžnou kancelářskou práci, např. skartování, kopírování, řazení dokumentů do složek, tisk, skenování, razítkování, práce s Excelem apod. Náplň práce se v jednotlivých firmách samozřejmě lišila (dle zaměření firem), Lenka se také učila pracovat s různými tiskárnami a přístroji, Dominika pracovala také s programem na přihlašování a odhlašování hostů do hotelu a s elektronickými kartičkami hostů, Kamila se účastnila porad členů sboru a pomáhala při přípravě publikace k 75. výročí založení kostela, Barbora si sama zkusila navrhnout reklamu, Martina na personálním oddělení své firmy nejvíce skenovala a naskenované dokumenty vkládala do složek zaměstnanců, Monika chodila na poštu a třídila knihy v prodejně podle témat, Markéta pracovala se seznamy klientů jejich cestovní kanceláře, Hana pomáhala vypisovat štítky a cenovky na zboží v charitativním obchodě, Eliška mimo jiné také kontrolovala účetnictví a Veronika se v prestižním golfovém klubu kromě administrativní práce také účastnila příprav a realizace charitativní akce pro členky klubu. Do práce se děvčata dopravovala sama. Některá z nich měla poměrně dalekou cestu s přesedáním, ale přesto studentky vše zvládly na jedničku. 
Víkendy děvčata spolu s doprovodnou osobou Mgr. Lenkou Koupilovou trávila procházkami po podzimním Londýně. Skupina viděla a navštívila spoustu památek a atrakcí, např. budovy parlamentu s Big Benem, obří ruské kolo London Eye, galerii moderního umění Tate Modern, Shakespearovo divadlo Globe, katedrálu St Paul´s, londýnský hrad Tower, známý most Tower Bridge, London Dungeon, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, ulici Baker Street, Buckinghamský palác, ulici Downing Street a další.
Ubytování bylo zajištěno v rodinách v londýnské čtvrti Harrow. Děvčata bydlela po dvojicích. Všechny účastníce stáže měly takto příležitost nahlédnout do anglických rodin, seznámit se tak s kulturou Velké Británie také z jiné stránky. V pracovní dny se děvčata setkávala po návratu ze zaměstnání v ADC a spolu s doprovodnou osobou tak mohla společně trávit podvečery vyprávěním o svých pracovních zážitcích a prohlížením fotografií z pracovišť i ze „svých rodin“. 
V rámci programu Leonardo da Vinci se jedná již o pátý výjezd do zahraničí, který OA Přerov realizuje. V červnu 2006 to byla stáž pro učitele v Řecku na jeden týden, v listopadu 2006 stáž pro 10 studentů na Maltě na tři týdny, v září 2010 stáž pro 6 studentů v Německu na dva týdny, v říjnu 2010 stáž pro 10 studentů na Maltě na tři týdny a nyní, v říjnu 2011, to byla stáž pro 10 studentů ve Velké Británii na dva týdny. Všechny stáže byly realizovány s finanční podporou EU. O tyto stáže je mezi studenty pochopitelně velký zájem. Na konci každé stáže obdrží studenti certifikáty od zahraničních partnerů a také Europassy, mezinárodně platné dokumenty o praxi v zahraničí. Kromě dokumentů si studenti odnesou do života také spoustu zážitků a zkušeností, a to nejen pracovních, ale i kulturních a osobních.


Ve dnech 25. 9. - 9. 10. 2010 se 6 studentů naší školy zúčastnilo odborné stáže Leonardo da Vinci v Německu. Během celé stáže byla na místě přítomna i doprovodná osoba – Mgr. Lenka Mikešová. Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

V pondělí 27. 9. byli studenti rozvezeni do jednotlivých firem, kde pak po dobu následujících 14 dnů vykonávali odbornou praxi. Michaela Hermanová absolvovala svou praxi v cestovní kanceláři „Aventura Reisen“ ve městě Schkeuditz, kde získala rozsáhlý přehled o denních činnostech cestovní kanceláře, sama se podílela na vytváření aktuálních nabídek CK, zpracovávala nabídky last minute a vykonávala činnosti spjaté s každodenním chodem CK. Kateřina Mintělová a Veronika Miková strávily svou praxi v cestovní kanceláři „Fortuna Reiseservice“ v Lipsku, každá ale na jiné pobočce. Obě pomáhaly při vytváření aktuálních nabídek CK, asistovaly při rozhovorech se zákazníky, zpracovávaly a aktualizovaly nabídky last minute a byly také zodpovědné za dekoraci výloh CK. Veronika Mertová absolvovala dvoutýdenní praxi v pojišťovací agentuře pojišťovacího makléře Detlefa Rötsche v Lipsku. Byla zodpovědná zejména za aktualizaci dat zákazníků a vyřizování denní korespondence v programu Microsoft Word a Excel. Jan Taťák strávil svou praxi v Spořitelně Lipsko, v pobočce Schkeuditz. Osvojil si produkty, které tato finanční instituce nabízí, seznámil s rozdíly mezi jednotlivými druhy placení, kontroloval automaty a vyřizoval běžné organizační úkoly. Barbora Kostolanská měla možnost vykonávat praxi ve firmě „Gate Gourmet GmbH“ ve Schkeuditz. Zodpovídala například za evidenci zboží při nakládání a vykládání letadel, pracovala v programu Microsoft Excel a prováděla kontrolu dokumentů.

Během dvoutýdenní praxe se všichni studenti seznámili s organizačními strukturami jednotlivých firem, s velkým zájmem se účastnili pracovního procesu a rychle se integrovali do chodu firem. Každodenním užíváním německého jazyka si vylepšili jeho znalost. Praxe jim umožnila použít a rozšířit své odborné znalosti. Zadané úkoly plnili samostatně, zodpovědně a pilně, a nasbírali tak cenné praktické zkušenosti. 

Studenti i jejich rodiče na závěr ohodnotili celý projekt, a to velmi pozitivně.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz