Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Leonardo da Vinci - Stejné nebo jiné? - 3 evropské regiony - Německo

CZ/10/LLP-LdV/IVT/134043

1. 8. 2010 - 16. 1. 2012

Ve dnech 25. 9. - 9. 10. 2010 se 6 studentů naší školy zúčastnilo odborné stáže Leonardo da Vinci v Německu. Během celé stáže byla na místě přítomna i doprovodná osoba – Mgr. Lenka Mikešová. Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

V pondělí 27. 9. byli studenti rozvezeni do jednotlivých firem, kde pak po dobu následujících 14 dnů vykonávali odbornou praxi. Michaela Hermanová absolvovala svou praxi v cestovní kanceláři „Aventura Reisen“ ve městě Schkeuditz, kde získala rozsáhlý přehled o denních činnostech cestovní kanceláře, sama se podílela na vytváření aktuálních nabídek CK, zpracovávala nabídky last minute a vykonávala činnosti spjaté s každodenním chodem CK. Kateřina Mintělová a Veronika Miková strávily svou praxi v cestovní kanceláři „Fortuna Reiseservice“ v Lipsku, každá ale na jiné pobočce. Obě pomáhaly při vytváření aktuálních nabídek CK, asistovaly při rozhovorech se zákazníky, zpracovávaly a aktualizovaly nabídky last minute a byly také zodpovědné za dekoraci výloh CK. Veronika Mertová absolvovala dvoutýdenní praxi v pojišťovací agentuře pojišťovacího makléře Detlefa Rötsche v Lipsku. Byla zodpovědná zejména za aktualizaci dat zákazníků a vyřizování denní korespondence v programu Microsoft Word a Excel. Jan Taťák strávil svou praxi v Spořitelně Lipsko, v pobočce Schkeuditz. Osvojil si produkty, které tato finanční instituce nabízí, seznámil s rozdíly mezi jednotlivými druhy placení, kontroloval automaty a vyřizoval běžné organizační úkoly. Barbora Kostolanská měla možnost vykonávat praxi ve firmě „Gate Gourmet GmbH“ ve Schkeuditz. Zodpovídala například za evidenci zboží při nakládání a vykládání letadel, pracovala v programu Microsoft Excel a prováděla kontrolu dokumentů.

Během dvoutýdenní praxe se všichni studenti seznámili s organizačními strukturami jednotlivých firem, s velkým zájmem se účastnili pracovního procesu a rychle se integrovali do chodu firem. Každodenním užíváním německého jazyka si vylepšili jeho znalost. Praxe jim umožnila použít a rozšířit své odborné znalosti. Zadané úkoly plnili samostatně, zodpovědně a pilně, a nasbírali tak cenné praktické zkušenosti. 

Studenti i jejich rodiče na závěr ohodnotili celý projekt, a to velmi pozitivně.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz