Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Projekt - Společné křižovatky česko-polské historie a kultury

Poskytovatel příspěvku:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rozhodnutí  o poskytnutí dotace č.

MŠMT – 10617-15/2016

Název projektu:

Společné křižovatky česko-polské historie a kultury

Dotační program:

Dotační program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016 – MSMT-24481/2015

Modul dotačního programu

Modul 2 – podpora multikulturní výchovy

Realizace projektu:

4-12/2016

Společné křižovatky česko-polské historie a kultury  je název projektu realizovaného na Obchodní akademii v Přerově od  dubna 2016 do prosince 2016.

Žáci, učitelé i veřejnost byli v rámci aktivity č. 1 v přípravné etapě seznámeni s projektem,  jeho cíli a úkoly. V tomto období byly organizačně zajištěny vzdělávací exkurze do Prahy, Terezína, Lidic, Buštěhradu, Lipníku nad Bečvou, Polského Těšína, Krakova, Osvětimi a Věličky.

V rámci aktivity č. 2, která je realizační etapou projektu, se konaly tři výchovně vzdělávací exkurze.

Základní myšlenkou projektu je zprostředkovat žákům chápání národních dějin ve vzájemném propojení s historií sousední země i v širším evropském kontextu.

Česká republika a Polsko jsou sousedé, přesto však chybí dnešní mladé generaci hlubší povědomí o společné historii a kultuře. Projekt umožní žákům navštívit místa, která jsou spjata s kulturou a historií obou zemí a získat hlubší povědomí o společných historických křižovatkách. Od středověku žila na území Polska i České republiky početná židovská menšina, která byla součástí společenského, kulturního a ekonomického života. Během nacistické okupace byli židovští spoluobčané transportováni do Terezína a poté do Osvětimi. Žáci mají pochopit souvislosti mezi nacistickou ideologií, rasismem a holokaustem.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz