Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Formování a upevňování multikultury evropského povědomí a česko-slovenské vzájemnosti mezi oběma národy

Název programu: Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje

Registrační číslo: 2014/01434/KH/DSM 
Doba trvání projektu: 01. 04. 2014 - 30. 09. 2014

Cílem projektu bylo vzájemné obohacení příbuzných kultur v rámci EU i posílení česko-slovenské vzájemnosti. Učitelé mohli konzultovat problematiku školství v ČR a SR, žáci obou škol pak porovnat své znalosti a dovednosti. V rámci setkání projednalo vedení škol možnosti zapojení do dalších společných mezinárodních projektů.

V rámci výměnného pobytu žáci poznali památky a historii města Nitry a jejího okolí. Kulturní povědomí získali účastníci akce prostřednictvím dramatických vystoupení s tematikou historických událostí, vědomostními kvízy o Nitrianském a Olomouckém kraji a prezentacemi jednotlivých měst.

Na návštěvu navazovalo zpracování fotografického materiálu a výroba propagačních panelů.

Celá akce proběhla pod záštitou Olomouckého kraje a za jeho finančního přispění.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz