Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Den odborných dovedností a Den otevřených dveří na OA Přerov

Rozhodnutí vydal: Dům zahraniční spolupráce
Datum: 8. 12. 2017
Cíl: Propagovat odborné vzdělávání.

Popis:
Dne 8. 12. 2016 se v budově OA Přerov konal Den odborných dovedností a Den otevřených dveří. Pro hosty byl již od rána připraven bohatý program. Od 10 hodin se žáci ZŠ měli možnost zúčastnit talentové soutěže v psaní na klávesnici a exhibice Heleny Zaviačičové, devítinásobné mistryně světa v psaní na elektronické klávesnici. Účastníci soutěže se také měli možnost dozvědět o výuce odborných předmětů na naší škole a o soutěžích, kterých se naši žáci v těchto předmětech účastní. Na tomto stanovišti se konkrétně jednalo o soutěže v psaní na klávesnici. Od 13 hodin pak probíhala část určená široké veřejnosti, a to především zájemcům o studium na naší SŠ, jejich rodičům, zástupcům různých partnerských organizací, absolventům apod. Všichni měli možnost se přesvědčit, že výuka na naší střední odborné škole probíhá zajímavým a kreativním způsobem, a že naši žáci mají spoustu odborných dovedností a schopností. Návštěvníci naší školy měli také možnost vidět řadu produktů, které tvořili naši žáci a vyučující, vyzkoušet si různé kvízy, soutěže, ochutnat speciality některých evropských zemí apod. 
Mezi stanoviště, která měla největší úspěch, určitě patřily odborná angličtina a odborné zahraniční stáže. Na stanovišti ODBORNÉ ANGLIČTINY probíhal veletrh žáků OAJ pod názvem School Trade Fair - Touch of Nature. Jednalo se již o 6. ročník této akce. 10 nejlepších týmů, které se do soutěže přihlásily, mělo možnost předvést svoji představu o tom, jak zastupovat firmu na mezinárodním veletrhu. Návštěvníci DOD tak měli možnost vidět např. výrobce veganských potravin, výrobků z brouků, mysliveckých specialit a cestovní kanceláře, ovčích specialit a výrobků z vlny apod. V dopoledních hodinách proběhla soutěž v rámci předmětu OAJ - firmy se představovaly a dále předvedly svou péči o zákazníky a marketing - soutěžící si připravili plno vizitek, slevových letáků, věrnostních poukázek, propagačních předmětů, katalogů, ochutnávek apod. Hodnotil se také dress code a úroveň obchodní angličtiny. O tom, která firma je nejlepší, rozhodlo hlasování diváků, které bylo ukončeno až v 16:30. Všechny hlasy byly sečteny a slosovány a nejen že rozhodly o vítězství jedné z firem, ale také řadě hlasujících zajistily pěkné dárky, které věnovali sponzoři a organizátor akce. 
Dne 8. 12. 2016 se v budově OA Přerov konal Den odborných dovedností a Den otevřených dveří. Pro hosty byl již od rána připraven bohatý program. Od 10 hodin se žáci ZŠ měli možnost zúčastnit talentové soutěže v psaní na klávesnici a exhibice Heleny Zaviačičové, devítinásobné mistryně světa v psaní na elektronické klávesnici. Účastníci soutěže se také měli možnost dozvědět o výuce odborných předmětů na naší škole a o soutěžích, kterých se naši žáci v těchto předmětech účastní. Na tomto stanovišti se konkrétně jednalo o soutěže v psaní na klávesnici. Od 13 hodin pak probíhala část určená široké veřejnosti, a to především zájemcům o studium na naší SŠ, jejich rodičům, zástupcům různých partnerských organizací, absolventům apod. Všichni měli možnost se přesvědčit, že výuka na naší střední odborné škole probíhá zajímavým a kreativním způsobem, a že naši žáci mají spoustu odborných dovedností a schopností. Návštěvníci naší školy měli také možnost vidět řadu produktů, které tvořili naši žáci a vyučující, vyzkoušet si různé kvízy, soutěže, ochutnat speciality některých evropských zemí apod. Mezi stanoviště, která měla největší úspěch, určitě patřily odborná angličtina a odborné zahraniční stáže. Na stanovišti ODBORNÉ ANGLIČTINY probíhal veletrh žáků OAJ pod názvem School Trade Fair - Touch of Nature. Jednalo se již o 6. ročník této akce. 10 nejlepších týmů, které se do soutěže přihlásily, mělo možnost předvést svoji představu o tom, jak zastupovat firmu na mezinárodním veletrhu. Návštěvníci DOD tak měli možnost vidět např. výrobce veganských potravin, výrobků z brouků, mysliveckých specialit a cestovní kanceláře, ovčích specialit a výrobků z vlny apod. V dopoledních hodinách proběhla soutěž v rámci předmětu OAJ - firmy se představovaly a dále předvedly svou péči o zákazníky a marketing - soutěžící si připravili plno vizitek, slevových letáků, věrnostních poukázek, propagačních předmětů, katalogů, ochutnávek apod. Hodnotil se také dress code a úroveň obchodní angličtiny. O tom, která firma je nejlepší, rozhodlo hlasování diváků, které bylo ukončeno až v 16:30. Všechny hlasy byly sečteny a slosovány a nejen že rozhodly o vítězství jedné z firem, ale také řadě hlasujících zajistily pěkné dárky, které věnovali sponzoři a organizátor akce. K dalším výborně připraveným a hojně navštěvovaným stanovištím patřily bezesporu ODBORNÉ ZAHRANIČNÍ STÁŽE + projekty + exkurze + Den odborných dovedností info + Erasmus+. Zde jsme prezentovali již realizované odborné zahraniční stáže (Leonardo da Vinci, Německo, Malta, Velká Británie - celkem 60 žáků dosud na praxi v zahraničí), dále spolupráci se zahraničními partnery (OA Topolčany, Slovensko, LKW Walter, Rakousko, Future Focus, Malta, ADC College, Velká Británie). Největší prostor byl věnován Maltě, protože je destinací, kam bychom rádi jeli na příští odbornou stáži v rámci programu Erasmus+. Díky řadě informací a propagačních předmětů z Domu zahraniční spolupráce, za jehož podpory jsme náš DOD mohli pořádat, jsme mohli účastníky kvízů a soutěží, kteří byli úspěšní, odměnit řadou pěkných a užitečných dárečků. Kvízy se týkaly právě zahraničních odborných stáží, projektů Erasmus+ a Leonardo da Vinci a Malty. Žáci, kteří na stanovišti pomáhali, doma připravili maltské perníčky (zdobené maltézskými kříži) a na místě míchali maltský národní nealkoholický nápoj - kinnie. Všichni návštěvníci se také dozvěděli o možnostech mobilit v rámci EU, a to především v programu Erasmus+. Další atraktivní stanoviště byly bezesporu JAZYKOVÉ UČEBNY s ukázkami učebních textů, učebnic, produktů tvořených žáky (plakáty, prezentace) a ochutnávkami specialit ze zemí, jejichž jazyky se na naší SŠ žáci mají možnost učit - stanoviště reprezentovala Německo/Švýcarsko, Francii, Španělsko, Velkou Británii a Rusko. Žáci, kteří se učí rusky, připravili i krátkou scénku a písničku v ruštině, tančili v ruských kostýmech ve stylu Mrazíka. Nezapomínáme ani na výuku odborného cizího jazyka. Odborná angličtina je vyučována zvlášť - jako předmět OAJ, v ostatních cizích jazycích musejí žáci zvládnout alespoň základy odborného jazyka, např. vyplnit formulář a napsat obchodní dopis či e-mail. I tyto materiály a produkty byly k vidění na našem DOD. V dalších učebnách probíhaly prezentace STUDIJNÍCH OBORŮ A ZAMĚŘENÍ na příští školní rok - OA - zaměření Firemní management a Manažer informačních technologií a EL - Zahraniční obchod. Deváťáci tak měli možnost srovnání jednotlivých zaměření. Žáci oboru MIT pak předvedli své logoroboty a sledovače čáry a připravili pro návštěvníky DOD i několik soutěží na počítači. Pochlubili se také svými úspěchy v republikových i mezinárodních soutěžích. Další zajímavou prezentací byla ukázka výuky předmětu FIKTIVNÍ FIRMA žáků zaměření FIM. Žáci FIM ve 3. ročníku v předmětu fiktivní firma řeší modelové situace, úkoly a problémy, s jakými si potýká jakákoliv firma. Konkrétně se jedná o cestovní kancelář. Rozdělí si úkoly mezi zaměstnance, určí si pracovní pozice, vytvoří katalog pro zákazníky, připravují výplaty, vypisují pracovní příkazy apod. Výuka dalších předmětů byla prezentována především formou power-pointových prezentací, soutěží a kvízů. Stejně tak výuka všeobecně vzdělávacích předmětů a prezentace všech projektů organizovaných na naší škole v posledních letech atd. Obsazena byla samozřejmě většina učeben a na všech místech probíhal program dle plánu. Všichni, kteří náš DOD navštívili, měli možnost se přesvědčit, že odborná výuka na naší škole není žádná nuda. A jak zhodnotit náš DOD? Úspěšný, kreativní, soutěživý, voňavý, akční. A díky podpoře DZS byl letos ještě o něco pestřejší. Děkujeme také všem ostatním, kteří náš DOD podpořili – pí Hudečkové (dárky z Meopty – Adventní soutěž), Spolku rodičů při OA Přerov, paní a panu Zaviačičovým.

Hodnocení: Zdařilá akce, tentokrát finančně podpořena Domem zahraniční spolupráce.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz