Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Aktivní sociální učení žáků 1. ročníku - 2012

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ v roce 2012.

1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 

V září 2012 byl na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 zahájen interaktivní program „Vím, co potřebuji?“, který je součástí projektu s názvem Aktivní sociální učení žáků 1. ročníku OA Přerov.
3 třídy žáků letošního 1. ročníku oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum se zúčastnily již tradičního adaptačního pobytu, tzv. „seznamováku“, a to postupně po jednotlivých oborech ve třídenních cyklech v termínu od 4. 9. do 8. 9. 2012 za doprovodu svých třídních učitelů a preventisty rizikového chování. Místem konání letošního „adapťáku“ bylo krásné rekreační středisko – chata Orientka ve Staré Vsi u Rýmařova. Program začal exkurzí v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně. Další aktivity na Orientce si pro naše žáky připravil STAN, jednička v oblasti realizace adaptačních kurzů. Zkušení instruktoři ušili program na míru pro naše žáky s patřičnou dávkou adrenalinu, dobrodružství a zábavy tak, aby byl pro účastníky přínosný v co nejvíce směrech: formování nového třídního kolektivu, nastavení pozitivního, kreativního a týmového prostředí v třídním kolektivu, eliminace nežádoucích jevů v kolektivu s prvky prevence, vytvoření dobrých vztahů žáků s pedagogy apod. Toho všeho lze dosáhnout vyváženou kombinací duševní a fyzické zátěže, koncentrace a uvolnění, vyniknutí individuálních schopností i zdůraznění smyslu týmovosti. Duševní zátěž byla kompenzována zábavným a dobrodružným outdoorovým programem. Žáci nejdříve absolvovali blok seznamovacích her a blok týmových her, následovala nízká lana, vysoká lana, lezecká stěna, armygame, bungee trampolína aj. Rovněž využili vnitřního vyhřívaného bazénu se saunou. V podvečerních hodinách se žáci věnovali práci s interaktivním programem „Vím, co potřebuji?“.
Věříme, že „adapťák“ spojil příjemné s užitečným a byl přínosem v oblasti formování třídního kolektivu, posunul kvalitu vztahů ve třídě, přispěl k objevování nepoznaného i zvýšení fyzické kondice žáků.
Práce s interaktivním programem „Vím, co potřebuji?“ nadále pokračovala doma i ve škole v rámci třídnických hodin. Tento program obsahoval 8 jízd za životními perspektivami. V rámci jednotlivých jízd jsme využívali i nejrůznější situačně úkolové hry zaměřené na navození příznivé atmosféry, spolupráci, posilování sociálních vazeb a získávání dovedností pro efektivní orientaci v mezilidských vztazích. Obsahová struktura jednotlivých jízd dávala značný prostor pro tvůrčí přístup k žákům v oblasti prevence rizikového chování. Každá výprava měla ústřední téma (potřeby, schopnosti, úspěchy, komunikace, problémy, emoce, dovednosti a perspektivy), ke kterému směřovaly úkoly. Úkoly nebyly pouze zadávány, ale byla k nim vedena diskuse, každý žák měl možnost projevit svůj názor. Práce s interaktivním programem: „Vím, co potřebuji?“ se nám velmi osvědčila, a proto jej budeme využívat i v následujícím školním roce.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz