Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Zavádění nových vyučovacích metod ICT do výuky na OA Přerov

CZ.1.07/1.1.04/03.0037
ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH VYUČOVACÍCH METOD VYUŽÍVAJÍCÍCH ICT PŘI VÝUCE PŘEDMĚTŮ NA OA PŘEROV
Název a číslo globálního grantu:
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji, CZ.1.07/1.1.04
Číslo a název oblasti podpory: 
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Realizace projektu: 
01. 12. 2010 – 30. 06. 2012 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání studentů OA Přerov prostřednictvím využití ICT při výuce jednotlivých předmětů, které jsou rozděleny do 4 sekcí – cizí jazyky, ekonomické, přírodovědné a všeobecně vzdělávací předměty. Partnerem projektu je OA Mohelnice.

Dílčí cíle projektu
- zakomponování prvků ICT do výuky a inovace vyučovacích metod s podporou ICT
- vybavení projektového týmu a učeben potřebnými informačními a komunikačními technologiemi
- proškolení pedagogických pracovníků v oblasti využívání moderních technologií při výuce 
- zvýšení počítačové gramotnosti žáků i pedagogických pracovníků
- zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity výuky
- zvýšení povědomí žáků o ochraně životního prostředí a obnovitelných zdrojích

Projekt byl zahájen 1. 12. 2010 

Zhodnocení prvního roku projektu

Výstupy vybraných klíčových aktivit:

  • Odborné kurzy pro pedagogické pracovníky - za účelem zkvalitnění výuky na OA Přerov byly realizovány tyto 3 kurzy: způsoby výuky s ICT technikou, využití ICT ve výuce a metodika příprav výuky. Proškoleným pedagogům bylo celkem vystaveno 64 certifikátů o absolvování kurzů.
  • Přednášky EVVO - bylo realizováno 15 odborných přednášek. Celkem se jich zúčastnilo 379 studentů, kteří se zábavnou a aktivní formou seznámili s těmito tématy: globální oteplování, biopaliva, obnovitelné zdroje energie, ochrana životního prostředí, obalové a odpadové hospodářství.
  • Tvorba tematických výukových prezentací - v 1. etapě bylo zpracováno celkem 206 prezentací: pro sekci cizí jazyky 53, pro sekci ekonomické předměty 49, pro sekci přírodovědné předměty 54 a pro sekci všeobecně vzdělávací předměty 50. V současné době autorský kolektiv v rámci 1. etapy ověřuje vytvořené prezentace ve výuce a v rámci 2. etapy připravuje prezentace nové.


ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU 

Splnění monitorovacích indikátorů:

  • 4 nově vytvořené (inovované) produkty. Ve 4 sekcích bylo zpracováno celkem 300 tematických výukových prezentací: 75 pro sekci cizí jazyky, 75 pro sekci ekonomické předměty, 75 pro sekci přírodovědné předměty a 75 pro sekci všeobecně vzdělávací předměty.
  • 20 podpořených pracovníků v dalším vzdělávání. Za účelem zkvalitnění výuky byly realizovány 3 odborné kurzy pro pedagogické pracovníky na OA Přerov: způsoby výuky s ICT technikou, využití ICT ve výuce a metodika příprav výuky. Proškoleným pedagogům bylo celkem vystaveno 64 certifikátů o absolvování kurzů.
  • 1200 podpořených žáků. Tato klíčová aktivita naplněna v rámci dvou pilotních ověřování ve 4 sekcích tematických výukových prezentací.

Výstupy vybraných klíčových aktivit:

  • Zpracování oponentských posudků k jednotlivým výukovým prezentacím – aktivitu zajišťoval partner projektu – OA Mohelnice, který má bohaté zkušenosti se zaváděním inovačních metod ve výuce. Proto byly velmi cenné návrhy oponentů na zlepšení a doplnění zpracovaných výukových materiálů.

Ze závěrečného zhodnocení projektu jednoznačně vyplývá naplnění stanovených cílů. Všichni účastníci projektu si odnášejí nové poznatky, což se pozitivně odrazí v kvalitě výuky.

Vytvořené prezentace jsou pro jednotlivé žáky a učitele volně dostupné na školním serveru na disku F. 

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz