Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Název projektu: Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022
Název programu: Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022
Rozhodnutí vydal: MŠMT Praha, č. 0130/15/UKR_JK/2022

Cíl: Intenzivní výuka češtiny jako druhého cizího jazyka a odstranění bariéry s odlišným cizím jazykem při dosažení školního úspěchu, podpoření začlenění a adaptování ukrajinských žáků v cizojazyčném prostředí.
Popis: Jazykový kurz – blok 80 vyučovacích hodin češtiny jako druhého cizího jazyka pro žáky z Ukrajiny ve věku 14-18 let pro skupiny 4-10 žáků; zrealizovány 2 běhy: 1. běh – 80 hodin, 6-7/2022, 2. běh – 80 hodin, 7-8/2022, intenzita výuky v rozsahu 4 hodiny denně, min. 4 dny v týdnu. Počet žáků v 1. běhu byl 9, v 2. běhu se kurzu zúčastnilo 8 žáků, celkem tedy 17 žáků. Výuku zajistily 3 lektorky, používaly následující výukové materiály – učebnice Česky krok za krokem 1 s pracovním sešitem, dále učební materiál s poslechy První pomoc v češtině (Jitka Cvejnová), výuková videa aj. Kurz byl hrazen z finančních prostředků MŠMT.

Hodnocení: Výstupní znalost češtiny absolventů kurzu je na úrovni A2.


© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz