Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Týmová soutěž s tematikou EVVO

pro žáky 1. roč. OA Přerov

Dotační program: Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2023
Název projektu: Týmová soutěž s tematikou EVVO pro žáky 1. roč. OA Přerov
Rozhodnutí vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje
Termín realizace:
1. 9.  30. 11. 2023

Projekt s názvem Týmová soutěž s tematikou EVVO pro žáky 1. roč. OA Přerov byl finančně podpořen Olomouckým krajem.

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu bylo zvyšování a rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na EVVO prostřednictvím školní soutěže.

Klíčová aktivita projektu: 
Vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s EVVO tematikou pro žáky 1. ročníku OA Přerov. V každé třídě bylo vytvořeno 5 týmů po cca 5 žácích, kteří společně vytvářeli plakáty s tematikou životního prostředí.

Zhodnocení projektu – přínos pro Olomoucký kraj:
Realizací projektu došlo nejen k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti EVVO, ale také 
k rozvoji měkkých dovedností žáků, netechnických dovedností, práce v týmu, prezentačních dovedností, tedy k doplnění odborných dovedností a posílení osobnosti žáků.

Vyhodnocení školní soutěže s EVVO tematikou:
Hodnoceny byly jednotlivé týmy 3 učiteli naší školy. Každý učitel mohl přidělit týmu 0 až 10 bodů. Oceněno bylo 23 žáků z 5 týmů. 

Umístění

Tým a počet žáků

Celkový počet bodů

1.

1. C_I – 5 ž.

27

2.

1. C_II – 4 ž.

25

3.

1. A_I – 5 ž.

24

4.

1. B_I – 4 ž.

22

5.

1. C_III – 5 ž.

21

Předání cen:
Žákům byly v průběhu listopadu předány věcné ceny (psací souprava v ceně 131,67 Kč). Seznam oceněných je v předávacím protokolu.


© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz