Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Stáže bez hranic

Název programu: Erasmus+, KA 102, výzva 2020
Název projektu: Intenships without Borders - Stáže bez hranic
Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA102-077061

Popis projektu:
Zahraniční odborné stáže studentů 3. ročníku v podnicích a institucích v Irsku, Německu, Španělsku a Estonsku v angličtině, němčině, španělštině a ruštině včetně předvýjezdové jazykové a odborné přípravy a certifikace Europassy Mobility po skončení stáže. Naše škola vyšle v květnu 2022 a 2023 na zahraniční praxi minimálně 50 studentů při délce pobytu 3 týdny.

Proč se mám zúčastnit zahraniční stáže?

  • Chceš během studia získat odbornou praxi v zahraničí, a ještě si vylepšit cizí jazyk?
  • Chceš navázat v zahraničí nová přátelství a kontakty, které se ti mohou hodit, až budeš sám pracovat nebo podnikat?
  • Chceš, aby vše týkající se tvého pobytu v cizině zaplatila Evropská unie a ty jsi navíc dostal/a od EU vysoké kapesné po celou dobu pobytu?
  • Chceš poznat zemi, jejíž jazyk studuješ, její kulturu a zajímavosti?

Pokud jsi odpověděl/la ano, máme pro Tebe skvělou příležitost, kterou ti naše škola nabízí.

Základní informace

V květnu každého školního roku organizujeme třítýdenní zahraniční stáže pro naše žáky třetích ročníků v podnicích v Irsku, Německu, Estonsku a Španělsku. Takto vysíláme ročně 20 našich žáků a více.

Díky těmto zemím si na své přijdou nejen žáci, kteří chtějí používat angličtinu, ale i němčinu, španělštinu a ruštinu.

Podnik, kde budeš vykonávat praxi, vybereme na míru tvým potřebám (obchod, logistika, daně, účetnictví, cestovní ruch atd.) a vše ostatní zajistíme a zaplatíme včetně ubytování, stravy, dopravy, pojištění a solidního kapesného na přilepšenou.

Po skončení stáže dostaneš mezinárodní certifikát Europass Mobility, který ti může zvýšit šance získat práci svých snů po skončení studia u nás.

Není výjimkou, že kontakty, které v zahraničí získáš, ti pomohou při získání zajímavé prázdninové brigády v zahraničí a budou se ti hodit samozřejmě i později.

Na cestě tě budou doprovázet tví spolužáci, budeš bydlet se svým kamarádem v hostitelské rodině a po celou dobu se můžeš obrátit na našeho učitele nebo kontaktní osobu v zahraničí.


Stáž konaná v květnu 2022

Do 8. října 2021 žáci 3. ročníku podali přihlášku k účasti na odborné stáži
v zahraničí na termín květen 2022.

Do přihlášky žáci mimo jiné uváděli, o jakou stáž mají zájem, jaké cizí jazyky studují, zda z cizího jazyka absolvovali nějakou zkoušku, jaké jsou jejich dosavadní známky i mimoškolní aktivity.

Nezbytnou součástí přihlášky byl motivační dopis, do kterého uchazeči psali důvody, které je vedly k účasti na tomto projektu. 

Žáci po dobu tří týdnů (7. 5. – 28. 5. 2022) pracovali v podnicích, firmách a neziskových organizacích v Irsku, Německu, Estonsku a Španělsku, kde působili v oblasti administrativy, obchodu, služeb, účetnictví, daní, marketingu a cestovního ruchu, a to ve veřejném i soukromém sektoru.
Během stáže se žáci začlenili do pracovního kolektivu, seznámili se
s pracovními postupy, chodem a organizací ve firmách a získali odborné znalosti, dovednosti a kompetence ve svém oboru. Protože pracovali s lidmi jiných národností a kultur, zdokonalili se v komunikaci v angličtině, resp. němčině, ruštině nebo španělštině.
Na konci stáže všichni účastníci obdrželi doklad o získané praxi, tzv. Europass – mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a vybrané vysoké školy v celé Evropské Unii.


Aktuální informace k projektu

V květnu 2023 vyjede na zahraniční stáže Erasmus+ celkem 26 žáků:
10 žáků do Irska (Dublin), 6 žáků do Estonska (Narva), 5 žáků do Rakouska (Vídeň) a 5 žáků do Španělska (Málaga).

Zahraniční stáž v Estonsku


Zahraniční stáž ve Španělsku


Zahraniční stáž v Německu


Zahraniční stáž v Irsku

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz