Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Stáže bez hranic

Název programu: Erasmus+, KA 102, výzva 2020
Název projektu: Intenships without Borders - Stáže bez hranic
Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA102-077061

Popis projektu:
Zahraniční odborné stáže studentů 3. ročníku v podnicích a institucích v Irsku, Německu, Španělsku a Estonsku v angličtině, němčině, španělštině a ruštině včetně předvýjezdové jazykové a odborné přípravy a certifikace Europassy Mobility po skončení stáže. Naše škola vyslala v květnu 2022 a 2023 na zahraniční praxi minimálně 50 studentů při délce pobytu 3 týdny.

Proč se mám zúčastnit zahraniční stáže?

  • Chceš během studia získat odbornou praxi v zahraničí, a ještě si vylepšit cizí jazyk?
  • Chceš navázat v zahraničí nová přátelství a kontakty, které se ti mohou hodit, až budeš sám pracovat nebo podnikat?
  • Chceš, aby vše týkající se tvého pobytu v cizině zaplatila Evropská unie a ty jsi navíc dostal/a od EU vysoké kapesné po celou dobu pobytu?
  • Chceš poznat zemi, jejíž jazyk studuješ, její kulturu a zajímavosti?

Pokud jsi odpověděl/la ano, máme pro Tebe skvělou příležitost, kterou ti naše škola nabízí.

Základní informace

V květnu každého školního roku organizujeme třítýdenní zahraniční stáže pro naše žáky třetích ročníků v podnicích v Irsku, Německu/Rakousku, Estonsku a Španělsku. Takto vysíláme ročně 20 našich žáků a více.

Díky těmto zemím si na své přijdou nejen žáci, kteří chtějí používat angličtinu, ale i němčinu, španělštinu a ruštinu.

Podnik, kde budeš vykonávat praxi, vybereme na míru tvým potřebám (obchod, logistika, daně, účetnictví, cestovní ruch atd.) a vše ostatní zajistíme a zaplatíme včetně ubytování, stravy, dopravy, pojištění a solidního kapesného na přilepšenou.

Po skončení stáže dostaneš mezinárodní certifikát Europass Mobility, který ti může zvýšit šance získat práci svých snů po skončení studia u nás.

Není výjimkou, že kontakty, které v zahraničí získáš, ti pomohou při získání zajímavé prázdninové brigády v zahraničí a budou se ti hodit samozřejmě i později.

Na cestě tě budou doprovázet tví spolužáci, budeš bydlet se svým kamarádem v hostitelské rodině a po celou dobu se můžeš obrátit na našeho učitele nebo kontaktní osobu v zahraničí.


Stáž konaná v květnu 2022

Do 8. října 2021 žáci 3. ročníku podali přihlášku k účasti na odborné stáži
v zahraničí na termín květen 2022.

Do přihlášky žáci mimo jiné uváděli, o jakou stáž mají zájem, jaké cizí jazyky studují, zda z cizího jazyka absolvovali nějakou zkoušku, jaké jsou jejich dosavadní známky i mimoškolní aktivity.

Nezbytnou součástí přihlášky byl motivační dopis, do kterého uchazeči psali důvody, které je vedly k účasti na tomto projektu. 

Žáci po dobu tří týdnů (7. 5. – 28. 5. 2022) pracovali v podnicích, firmách a neziskových organizacích v Irsku, Německu, Estonsku a Španělsku, kde působili v oblasti administrativy, obchodu, služeb, účetnictví, daní, marketingu a cestovního ruchu, a to ve veřejném i soukromém sektoru.
Během stáže se žáci začlenili do pracovního kolektivu, seznámili se
s pracovními postupy, chodem a organizací ve firmách a získali odborné znalosti, dovednosti a kompetence ve svém oboru. Protože pracovali s lidmi jiných národností a kultur, zdokonalili se v komunikaci v angličtině, resp. němčině, ruštině nebo španělštině.
Na konci stáže všichni účastníci obdrželi doklad o získané praxi, tzv. Europass – mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a vybrané vysoké školy v celé Evropské Unii.


Stáž konaná v květnu 2023

Stalo se již pravidlem, že v závěru školního roku odjíždějí žáci Obchodní akademie Přerov na třítýdenní zahraniční odborné stáže. Letos tomu tak bylo ve dnech 8. až 26. května 2023, kdy odjelo celkem 26 studentů třetího ročníku do Dublinu v Irsku, Vídně v Rakousku, Malagy ve Španělsku a Narvy v Estonsku. 

Žáci, kteří dostali tuto příležitost, nejprve prošli školním výběrovým řízením a následně absolvovali přípravný kurz, jehož cílem bylo zvýšení odborné a jazykové kompetence žáků pro výkon stáže v zahraničních firmách. 

Při výběru pracovních pozic se Obchodní akademie Přerov ve spolupráci s evropskými agenturami snaží co nejvíce přiblížit studovanému oboru svých žáků. 

Studenti tak pracovali ve firmách zaměřených na cestovní ruch, logistiku, maloobchod i výrobní sféru, kde vykonávali činnosti v ekonomických a správních odděleních těchto podniků. 

Kromě procvičení praktických dovedností si samozřejmě výrazně zlepšili i své jazykové znalosti každodenním používáním jazyka cílové země (angličtinu, němčinu, španělštinu nebo ruštinu). 

Ve svém volném čase žáci poznávali kulturu a památky v okolí místa výkonu stáže. Celý pobyt byl plně financován ze zdrojů programu Erasmus+ a žáci se tak nemuseli finančně na pobytu podílet. 

Zahraniční stáže jsou ukončeny mezinárodním certifikátem Europass Mobility, který je pro naše budoucí absolventy cenným dokumentem pro její další profesní kariéru. 

Obchodní akademie Přerov je držitelem Erasmus akreditace v odborném vzdělání již od roku 2020 a díky ní tento typ projektu může realizovat i v dalších letech. 

Počtem zemí výkonu zahraniční stáže a počtem zapojených žáků patří naše škola k vedoucím školám v Olomouckém kraji. V příštím školním roce se tak mohou na zahraniční praxe těšit další studenti z budoucích třetích ročníků. 

Zahraniční stáž v Estonsku


Zahraniční stáž ve Španělsku


Zahraniční stáž v Rakousku


Zahraniční stáž v Irsku

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz