Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Environmentálně zaměřené výukové programy a školní soutěž pro žáky OA Přerov

Název projektu: Environmentálně zaměřené výukové programy a školní soutěž pro žáky OA Přerov
Doba trvání projektu: 1. 11. 2021 - 30. 4. 2022

Projekt s názvem Environmentálně zaměřené výukové programy a školní soutěž pro žáky OA Přerov byl realizován za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova.

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu bylo zvyšování a rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na EVVO prostřednictvím výukových programů a školní soutěže.

Klíčové aktivity projektu

 1. Účast žáků školy na výukových programech s tematikou EVVO:
  • 80 žáků 1. ročníku: SVČ ATLAS a BIOS Přerov - Potravní vztahy v lidských sídlech.
  • 22 žáků 4. ročníku: Farma Bezdínek
 2. Vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s tematikou EVVO pro žáky školy.
  Cca 300 žáků z 12 tříd naší školy se zúčastnilo školní soutěže s tematikou EVVO. Zvítězila třída 1. C s 30 žáky.
 3. Sponzorování žirafy Rothschildovy v ZOO Zlín.
  Cca 300 žáků naší školy se podílelo na spolufinancování projektu částkou 4 000 Kč prostřednictvím Spolku rodičů při Obchodní akademii Přerov.

Zhodnocení projektu
Realizací projektu došlo nejen k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti EVVO, ale také k rozvoji měkkých dovedností žáků, netechnických dovedností, práce v týmu, prezentačních dovedností, tedy k doplnění odborných dovedností a posílení osobnosti žáků.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz