Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Školní soutěž a zážitková exkurze s tematikou EVVO

Projekt s názvem Školní soutěž a zážitková exkurze s tematikou EVVO byl realizován za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova.

Doba trvání projektu: 1. 11. 2022 – 30. 4. 2023

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu bylo zvyšování a rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na EVVO prostřednictvím zážitkové exkurze 
a školní soutěže.

Klíčové aktivity projektu:
1. Účast 27 žáků 1. ročníku na zážitkové exkurzi ve výrobně čajů Sonnentor v Čejkovicích
2. Vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s tematikou EVVO pro žáky školy.
Cca 300 žáků z 12 tříd naší školy se zúčastnilo školní soutěže s tematikou EVVO. Zvítězila třída 2. C s 29 žáky.
3. Sponzorování žirafy Rothschildovy v ZOO Zlín.
Cca 300 žáků naší školy se podílelo na spolufinancování projektu částkou 4 000 Kč prostřednictvím Spolku rodičů při Obchodní akademii Přerov.

Zhodnocení projektu:
Realizací projektu došlo nejen k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti EVVO, ale také k rozvoji měkkých dovedností žáků, netechnických dovedností, práce v týmu, prezentačních dovedností, tedy k doplnění odborných dovedností a posílení osobnosti žáků.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz