Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Rozvoj vzdělanosti na OA Přerov III

Název projektu: Rozvoj vzdělanosti na OA Přerov III
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003377
Číslo a název programu: 02, Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)
Číslo a název výzvy: 02_22_003, Šablony pro SŠ a VOŠ I
Realizace projektu: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Cíl:
Cílem projektu je vzdělávání pracovníků školy, zavádění inovativních metod výuky, vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením odborníka z praxe.

Popis:
Na projektu byly zahájeny přípravné práce.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz