Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Školní soutěž a výukové programy s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov

Název projektu: ​​​​​​​Školní soutěž a výukové programy s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov
Doba trvání projektu: 1. 11. 2019 - 30. 4. 2020

Projekt s názvem Školní soutěž a výukové programy s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov byl realizován za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova.

Cíl projektu: 
Hlavním cílem projektu bylo zvyšování a rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na EVVO prostřednictvím výukových programů a školní soutěže.

Klíčové aktivity projektu:
1. Účast žáků školy na výukových programech s tematikou EVVO:
​​​​​​​    
- SVČ ATLAS a BIOS Přerov - Potravní vztahy v lidských sídlech, 73 žáků 1.      ročníku.
     - VIDA! science centrum Brno - Chytřejší než Holmes? a 3D film Oceány: naše modrá planeta, 23 žáků 2. ročníku.
2. Vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s tematikou EVVO pro žáky školy.
Vítěznou třídou byla 4. A s 21 žáky. Každý žák obdržel USB 3.0 flash disk 32 GB.
3. Sponzorování žirafy Rothschildovy v ZOO Zlín.
Žáci školy se podíleli na spolufinancování projektu částkou 4 000 Kč prostřednictvím Spolku rodičů při Obchodní akademii Přerov.

Zhodnocení projektu:
Realizací projektu došlo nejen k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti EVVO, ale také k rozvoji měkkých dovedností žáků, netechnických dovedností, práce v týmu, prezentačních dovedností, tedy k doplnění odborných dovedností a posílení osobnosti žáků.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz