Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Rozvoj vzdělanosti na OA Přerov II

Název projektu: Rozvoj vzdělanosti na OA Přerov II
Název programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rozhodnutí vydal:  MŠMT, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016306
Datum realizace: 1. 2. 2020 - 31. 1. 2022 
Prodlouženo z důvodu koronaviru do 23. 5. 2022.
Prodlouženo z důvodu koronaviru do 31. 7. 2022
Cíl: Cílem projektu je osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, podpora extrakurikulárních a rozvojových aktivit.

Projekt "Rozvoj vzdělanosti na OA Přerov II" byl spolufinancován Evropskou unií.

Popis:
Kvůli pandemii koronaviru jsme projekt po 1,5 měsíci od začátku realizace museli přerušit a plně v něm pokračovali pouze od 1. 9. do 12. 10. a poté od 25. 11. do 18. 12. 2020, kdy přišlo další uzavření škol na dlouhé 4 měsíce. Z toho důvodu jsme zažádali o prodloužení realizace projektu o celkem 6 měsíců až do 31. 7. 2022.
Během 2,5 let trvání projektu byly uskutečněny všechny aktivity, které jsme si na začátku projektu stanovili:

  • V rámci šablony 2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ jsme nejprve provedli průzkum trhu, výběr vhodných zařízení a oslovení dodavatelů. Poté jsme pořídili 38 notebooků a realizovali na nich celkem 192 h.
  • V rámci šablony 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem jsme realizovali 24 kurzů doučování.
  • V rámci šablony 2.III/7 DVPP bylo realizováno 42 kurzů DVPP.
  • V rámci šablony 2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů jsme realizovali 4 kurzy zaměřené na ŠVP a ŠAP.
  • V rámci šablony 2.III/11 Tandemová výuka v SŠ jsme realizovali 6 tandemů.
  • V rámci šablony 2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky jsme realizovali 2 kurzy.
  • V rámci šablony 2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů byla realizována 1 stáž.
  • V rámci šablony 2.III/21 Projektový den ve škole jsme realizovali 2 projektové dny ve škole.
  • V rámci šablony 2.III/22 Projektový den mimo školu jsme realizovali 30 projektových dnů mimo školu.

Hodnocení: 
Podařilo se naplnit cíl, který jsme si stanovili, a to zvýšení kvality vzdělávání na OA Přerov.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz