Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Cesta za Komenským a soutěž v odbornosti

Název programu: Podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2023
Název projektu: Cesta za Komenským a soutěž v odbornosti
Číslo projektu: UR/75/42/2023
Datum: 6 - 7. června 2023

Cílem akce bylo vzájemné obohacení příbuzných kultur v rámci EU i posílení česko-slovenské vzájemnosti. Učitelé si předávali zkušenosti a konzultovali problematiku školství v ČR i SR, žáci obou škol porovnávali své znalosti a dovednosti. V letošním školním roce bylo naplánováno setkání, které účastníkům akce rozšířilo kulturní povědomí o Přerovsku a jeho historii. Současně žáci měli možnost porovnat dovednosti odborné.

V rámci návštěvy přijelo 14 žáků a 4 učitelé z Topoľčan. Po příjezdu a přivítání ve škole skupina ze Slovenska a žáci a učitelé Obchodní akademie Přerov navštívili Muzeum Komenského v Přerově s odborným výkladem. 

Zámek je dominantou Městské památkové zóny v Přerově a Muzeum Komenského bylo do prostor zámku přestěhováno na počátku třicátých let 20. století. Je zde několik expozic. Archeologie Přerovska seznamuje návštěvníky s archeologickými nálezy z oblasti přerovského regionu.
Nejvýznamnější osobnosti jednoty bratrské spjaté s Přerovem připomíná expozice v 1. patře jižního křídla zámku. Představen je život a dílo přerovského rodáka Jana Blahoslava. Dobu, v níž Komenský žil, připomínají předměty z 16. a 17. století. Ve 2. patře zámku se nacházejí přírodovědné sbírky z entomologie a mineralogie. 
Další expozice jsou výjevem života na Hané a Záhoří. Instalace je řešena formou prosklených stěn, za nimiž lze vidět celkem 23 krojovaných figurín doplněné dalšími trojrozměrnými předměty.
Nejvíce se žákům líbily školní třída a kabinet měšťanské školy z doby Rakousko-Uherska. 
Památník Jana Amose Komenského je umístěn uprostřed místnosti v 1. patře.

Po návštěvě Muzea Komenského žáci 3. ročníku naší školy prezentovali fiktivní firmy a v odpoledních hodinách proběhlo sportovní klání mezi oběma školami v softbalu. Večer se opět obě skupiny žáků a učitelů sešly ve sportovní hale při bowlingu. Zatímco žáci sportovali, učitelé si vyměňovali své odborné zkušenosti a konzultovali problematiku školství v ČR a SR. 

Následující den porovnávali žáci úroveň dovedností v psaní na klávesnici. Proběhla soutěž v několika typech opisů. Garantkou soutěže PEK byla paní Ing. Helena Zaviačičová (devítinásobná mistryně světa v psaní na klávesnici.) Po vyhlášení výsledků se žáci a učitelé rozloučili. Žáci OA Přerov navázali přátelství a těší se na návštěvu v Topoľčanech v příštím roce.

Letošní tematické setkání podpořilo moderní formy učení a komunikace, byl využit potenciál pro rozvoj klíčových kompetencí v oblasti dějepisu, zeměpisu, informatiky a podnikání. Žáci obou škol si mohli porovnat své znalosti a dovednosti, setkání rozšířilo jejich kulturní povědomí o Přerovsku a jeho historii. V neposlední řadě měli žáci možnost porovnat dovednosti odborné.

Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz