Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Creative Learning Space - Support and Exchange for long-term Mobilities

Název programu: Erasmus+, KA202, Partnerství v odborném vzdělání, výzva 2020
Název projektu: Creative Learning Space - Support and Exchange for long-term Mobilities
Číslo projektu: 2020-1-DE02-KA202-007648

Popis projektu:
Projekt strategického partnerství v odborném vzdělání zaměřený na výměnu zkušeností v oblasti překonání bariér a omezení pro efektivní realizaci dlouhodobých odborných mobilit mladých lidí. Koordinátor projektu je z Německa, naše škola vystupuje jako partner. Do projektu je zapojeno celkem 10 zemí (CZ, DE, PL, NL, ES, UK, PT, RO, FR, IT). Projekt bude realizován ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz