Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Smart IT Solutions in Vocational Education - Sharing Good Practice

Poskytovatel příspěvku: Dům zahraniční spolupráce
Název projektu: Smart IT Solutions in Vocational Education - Sharing Good Practice
Číslo projektu: 2022-2-CZ01-KA210-VET-000095863
Dotační program: Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
Klíčová akce: Klíčová akce 2. Partnerství pro spolupráci. Výzva 2022 - 2. kolo
Realizace projektu: 1. 5. 2023 - 1. 5. 2025

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na sdílení příkladů dobré praxe v oblasti využívání nástrojů IT v odborném vzdělávání. Za tímto účelem proběhne 6 projektových setkání (3 učitelská a 3 za účasti žáků a učitelů), jejichž výsledkem bude porovnání IT nástrojů využívaných na zapojených školách, vyhodnocení nejlepších přístupů a shrnutí společného know-how v této oblasti.
Materiálním výstupem projektu bude společný metodický manuál, který bude shrnovat zjištěné nejlepší postupy v použití IT nástrojů ve škole, analyzovat jejich výhody a nevýhody.

Projektová setkání:
a) 2 učitelská setkání v zahraničí (Rakousko a Slovensko) + 1 setkání v ČR
b) 2 setkání v zahraničí (Rakousko a Slovensko) + 1 setkání v ČR za účasti učitelů i žáků 

První projektové setkání učitelů v Přerově

Projektové setkání učitelů a žáků ve Vídni

Projektové setkání učitelů v Popradu

Projektové setkání učitelů a žáků v Popradu

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz