Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Školní soutěž s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov

Projekt s názvem Školní soutěž s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov byl finančně podpořen Olomouckým krajem.

Doba trvání projektu:
3. 9. 2018 - 30. 11. 2018

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu bylo zvyšování a rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na EVVOlíčová aktivita projektu: prostřednictvím školní soutěže.

Klíčová aktivita projektu:
Vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s tematikou EVVO pro žáky 1. – 2. ročníku OA Přerov.

Zhodnocení projektu:
Realizací projektu došlo nejen k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti EVVO, ale také k rozvoji měkkých dovedností žáků, netechnických dovedností, práce v týmu, prezentačních dovedností, tedy k doplnění odborných dovedností a posílení osobnosti žáků.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz