Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Po stopách naší kulturní historie, holocaustu a 2. sv. války ve středoevropském prostoru

Poskytovatel příspěvku:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rozhodnutí  o poskytnutí dotace č.

1670-9/2018-10

Název projektu:

Po stopách naší kulturní historie, holocaustu a 2. sv. války ve středoevropském prostoru

Dotační program:

Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018 – č. j. MSMT-21430/2017-1

Modul dotačního programu

Modul B – podpora aktivit národnostních menšin
- téma holocaust

Realizace projektu:

08. 01. 2018 – 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu Po stopách naší kulturní historie, holocaustu a 2. sv. války ve středoevropském prostoru je poznání naší kulturní historie a to nejen v českém, ale i v širším středoevropském kontextu.

Cílem projektu je seznámit žáky jak s obecnými dějinami holocaustu a židovské komunity ve 20. století ve střední Evropě, tak i s osudem českého národa v době 2. světové války, nacistickými represemi a perzekucemi zejména za heydrichiády. Projekt má přispět k prohlubování znalostí mladé generace o historických událostech, vztahujících se k druhé světové válce a k nacistickým totalitním režimům.

Žáci si mají uvědomit nepřijatelnost rasismu, antisemitismu, nebezpečí potlačování lidských práv a pošlapávání lidské důstojnosti, zrůdnost totalitních režimů. Význam tohoto tématu roste s narůstající četností projevů rasismu a extremismu v české společnosti a – což je obzvláště varující – mezi mládeží.

V rámci naplnění cílů projektu se žáci zúčastní 2 vzdělávacích exkurzí:

  • vzdělávací exkurze I. (Praha – Židovské muzeum, Památník Terezín, Památník Lidice, Buštěhrad – Muzeum  Oty Pavla),
  • vzdělávací exkurze II. (Polsko – Osvětim, Vělička, Krakov).

Tyto exkurze žákům přiblíží autentická místa spojená holocaustem a s tragickými událostmi 2. světové války, přispějí tak k uchování památky obětí 2. světové války a holocaustu, prohloubí znalosti středoškolských studentů o historických událostech vztahujících k této tematice.

Dále se žáci zapojí do mezinárodní vědomostní a literární soutěže „Lidice pro 21. století“, školní soutěže o holocaustu na OA Přerov, zhlédnou 2 filmy s tematikou 2. světové války a holocaustu (film Lidice, Smrt krásných srnců), vytvoří katalog fiktivní cestovní kanceláře na základě aktivit tohoto projektu.

Projekt trvá od ledna do konce prosince 2018, jednotlivé aktivity jsou realizovány postupně dle stanoveného harmonogramu v průběhu kalendářního roku 2018.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz