Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Green (R)evolution

ERASMUS+

Program: ERASMUS+
Název projektu: Green (R)evolution, klíčová akce 1 – mobilita mládeže
Číslo projektu: 2018-1-PL01-KA105-050286

30. 9. - 8. 10. 2018, Bieszczady, Polsko

10 žáků (3. EL, 2. EL) a 2 učitelky z naší školy se ve dnech 30. 9. až 8. 10. 2018 zúčastnili projektu Green (R)evolution. Projekt organizovala polská strana, kromě účastníků z Polska a ČR se ho účastnila také skupina žáků a učitelů z Rumunska. Projektu se účastnili také žáci handicapovaní (z Polska). Akce byla zaměřena na výchovu k ekologickému myšlení a budování ekologického přístupu k ochraně přírody. Žáci společně plnili různé úkoly, např. vypracovávali prezentace, účastnili se aktivně workshopů, tvořili „umělecká díla“ z tříděného odpadu, hráli stínové divadlo na ekologické téma pro širokou veřejnost i „běžné“ divadlo pro žáky místní ZŠ. Byly pro ně připraveny také dva výlety do okolní přírody. Mezi nejlepší aktivity určitě patřily „český večer“, „rumunský večer“ a „polský večer“. Během těchto večerů měli účastníci programu možnost seznámit se se základními informacemi o daném státě a také s tím, co je typické pro ČR/Polsko/Rumunsko, např. hudba, jídlo nebo jazyk. Mohli si také zasoutěžit, ochutnat místní speciality a také se tančilo a zpívalo. Žáci OA Přerov byli po celou dobu výjezdu výborní, komunikovali anglicky naprosto bez problémů, byli velmi aktivní a z výjezdu do zahraničí si přivezli spoustu nových zkušeností, zážitků, kontaktů  a také certifikáty Youthpass Youth Exchanges. Celý pobyt (včetně dopravy a stravy) byl hrazen z programu Erasmus+.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz