Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Zahraniční stáže

Vybraní studenti školy se v minulosti již několikrát účastnili zahraničních stáží ve firmách a organizacích ve Velké Británii, Německu a na Maltě. 

V rámci evropských podpůrných projektů jsme například navázali spolupráci se školami na Islandu a pravidelně spolupracujeme s Obchodní akademií Topoľčany na Slovensku.


Stáže bez hranic

Ve školním roce 2021/2022 se celkem 25 žáků 3. ročníku zúčastnilo v termínu 7. 5. – 28. 5. 2022 třítýdenní zahraniční stáže hrazené Evropskou Unií z programu Erasmus+ KA 102 pod názvem Intenships without Borders – Stáže bez hranic (číslo projektu 2020-1-CZ01-KA102-077061).

Žáci po dobu tří týdnů pracovali v podnicích, firmách a neziskových organizacích v Irsku, Německu, Estonsku a Španělsku, kde působili
v oblasti administrativy, obchodu, služeb, účetnictví, daní, marketingu a cestovního ruchu, a to ve veřejném i soukromém sektoru.
Během stáže se žáci začlenili do pracovního kolektivu, seznámili se
s pracovními postupy, chodem a organizací ve firmách a získali odborné znalosti, dovednosti a kompetence ve svém oboru. Protože pracovali s lidmi jiných národností a kultur, zdokonalili se v komunikaci v angličtině, resp. němčině, ruštině nebo španělštině.
Na konci stáže všichni účastníci obdrželi doklad o získané praxi, tzv. Europass – mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a vybrané vysoké školy v celé Evropské Unii.

Ve školním roce 2022/2023 ve dnech 8. až 26. května 2023 odjelo celkem 26 žáků třetího ročníku do Dublinu v Irsku, Vídně v Rakousku, Malagy ve Španělsku a Narvy v Estonsku. 
Žáci, kteří dostali tuto příležitost, nejprve prošli školním výběrovým řízením a následně absolvovali přípravný kurz, jehož cílem bylo zvýšení odborné a jazykové kompetence žáků pro výkon stáže v zahraničních firmách. 
Studenti pracovali ve firmách zaměřených na cestovní ruch, logistiku, maloobchod i výrobní sféru, kde vykonávali činnosti v ekonomických a správních odděleních těchto podniků. 
Kromě procvičení praktických dovedností si samozřejmě výrazně zlepšili i své jazykové znalosti každodenním používáním jazyka cílové země (angličtinu, němčinu, španělštinu nebo ruštinu). 
Ve svém volném čase žáci poznávali kulturu a památky v okolí místa výkonu stáže. Celý pobyt byl plně financován ze zdrojů programu Erasmus+ a žáci se tak nemuseli finančně na pobytu podílet. 

Zahraniční stáže jsou ukončeny mezinárodním certifikátem Europass Mobility, který je pro naše budoucí absolventy cenným dokumentem pro jejich další profesní kariéru. 

Obchodní akademie Přerov je držitelem Erasmus akreditace v odborném vzdělání již od roku 2020 a díky ní tento typ projektu může realizovat i v dalších letech. 

Počtem zemí výkonu zahraniční stáže a počtem zapojených žáků patří naše škola k vedoucím školám v Olomouckém kraji. V příštím školním roce se tak mohou na zahraniční praxe těšit další studenti z budoucích třetích ročníků. 

Další informace
Fotogalerie

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz