Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Zahraniční stáže

Vybraní studenti školy se v minulosti již několikrát účastnili zahraničních stáží ve firmách a organizacích ve Velké Británii, Německu a na Maltě. 

V rámci evropských podpůrných projektů jsme například navázali spolupráci se školami na Islandu a pravidelně spolupracujeme s Obchodní akademií Topoľčany na Slovensku.


Stáže bez hranic

Ve školním roce 2021/2022 se celkem 25 žáků 3. ročníku zúčastnilo v termínu 7. 5. – 28. 5. 2022 třítýdenní zahraniční stáže hrazené Evropskou Unií
z programu Erasmus+ KA 102 pod názvem Intenships without Borders – Stáže bez hranic (číslo projektu 2020-1-CZ01-KA102-077061).

Žáci po dobu tří týdnů pracovali v podnicích, firmách a neziskových organizacích v Irsku, Německu, Estonsku a Španělsku, kde působili
v oblasti administrativy, obchodu, služeb, účetnictví, daní, marketingu a cestovního ruchu, a to ve veřejném i soukromém sektoru.
Během stáže se žáci začlenili do pracovního kolektivu, seznámili se
s pracovními postupy, chodem a organizací ve firmách a získali odborné znalosti, dovednosti a kompetence ve svém oboru. Protože pracovali s lidmi jiných národností a kultur, zdokonalili se v komunikaci v angličtině, resp. němčině, ruštině nebo španělštině.
Na konci stáže všichni účastníci obdrželi doklad o získané praxi, tzv. Europass – mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a vybrané vysoké školy v celé Evropské Unii.

Další informace
Fotogalerie

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz