Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Enviromentální výchova a osvěta

V rámci výuky probíhá environmentální vzdělávání a výchova převážně v rámci předmětů biologie, chemie, fyzika a základy společenských věd v prvním a druhém ročníku.Pro doplnění výuky o praktické prvky EVVO realizujeme dlouhodobé a krátkodobé projekty, kterými žákům přibližujeme problematiku zdravého životního stylu, nutnosti čistoty životního prostředí nebo sounáležitosti jednotlivých součástí přírody jako celku. Rozvíjíme v nich správné morální hodnoty a společenské návyky při všech činnostech ve škole i při volnočasových aktivitách.

Vzdělávání na naší škole směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům,    základní klíčové a odborné kompetence v oblasti EVVO. V rámci EVVO jsou naplňovány požadavky rámcového vzdělávacího programu pro obchodní akademie a školní program EVVO je v souladu se školním vzdělávacím programem.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz