Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Přijímací řízení - 2. kolo

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Přijímací řízení

Studijní obor od šk. roku 2018/2019

OBCHODNÍ AKADEMIE (Kód oboru: 63-41-M/02) se zaměřením:

Ve školním roce 2019/2020 přijímáme ke studiu:

 • 60 žáků – zaměření Firemní management a Manažer informačních technologií

 • 30 žáků - zaměření Zahraniční obchod

+ ZOHLEDŇUJEME ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Součásti přihlášky

 • doklady o výsledcích v soutěžích a olympiádách z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka (od okresních kol výše)

Kritéria přijetí

Uchazeči budou hodnoceni podle:

 • průměrného prospěchu z 2. pol. 8. třídy ZŠ (tercie 8-letého gymnázia) a  průměrného prospěchu
  z 1. pol. 9. třídy ZŠ (kvarty 8-letého gymnázia) – 39,76 %
  ​(max. počet bodů 66)
 • výsledků centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury) – 60,24 %
  (max. počet bodů 100)

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří z centrálně zadávaných jednotných testů z celkového možného počtu 100 bodů získají alespoň 20 bodů.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz