Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Přijímací řízení

Výsledky - 1. kolo

Další informace


Ve školním roce 2022/2023 přijímáme ke studiu

+ ZOHLEDŇUJEME ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

studijní obor OBCHODNÍ AKADEMIE (kód oboru: 63-41-M/02)

  • 60 žáků – zaměření Firemní management a zaměření Manažer informačních technologií

  • 30 žáků - zaměření Zahraniční obchod


Součásti přihlášky

  • doklady o výsledcích v soutěžích a olympiádách z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka (od okresních kol výše)


Kritéria přijetí

Uchazeči budou hodnoceni podle:

  • průměrného prospěchu z 1. pol. 9. třídy ZŠ (kvarty 8-letého gymnázia) – 39,76 %
    (max. počet bodů 66)
  • výsledků centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury) 60,24 %
    (max. počet bodů 100)

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří z centrálně zadávaných jednotných testů z celkového možného počtu 100 bodů získají alespoň 20 bodů.


© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz