Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

OA - Manažer informačních technologií

Uvedené informace se týkají pouze studentů, kteří započali studium na naší škole nejpozději v roce 2017

Učební plán oboru Obchodní akademie se zaměřením Manager informačních technologií 

Předměty

1. ​ročník

2. ročník

3. ročník

4. ​ročník

Σ

Povinné všeobecné


Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

4

4

4

3

15

Cizí jazyk*

3

3

3

3

12

Základy společenských věd


2

1


3

Dějepis

2
2

Základy přírodních věd

3

14

Matematika

3

3

3

3

12

Tělesná výchova

22228

Povinné odborné


Hospodářský zeměpis

3
3

Informační technologie

2

2

2


6

Obchodní angličtina
1

1

Písemná a elektron. komunikace

3

2

1

1

7

Ekonomika

5

2

2

3

12

Právo
2

2

Účetnictví


3

4

5

12

Statistika


22

Integrovaný ekonomický předmět2

2

4

Aplikovaná informatika


3

3

2

8

Volitelné **2

2

4

Celkem

33323232129

*  výběr  z NJ, ŠJ, RJ, FJ
** výběr z Anglická konverzace, Ekonomický seminář, Matematický seminář, Společenskovědní seminář

 • ekonomické vzdělání

 • informační technologie

 • aplikovaná informatika

 • základy programování

 • databázové systémy

Příprava pro povolání:

 • manažer IT

 • konzultant ERP systémů

 • správce ERP systémů

 • projekční pracovník

 • ekonom

 • mzdový referent

 • účetní asistent

 • bankovní pracovník

 • organizační pracovník

 • pracovník marketingu

Příprava pro studium VŠ, zejména zaměření:

 • ekonomické

 • informatika

Příprava pro studium v zahraničí

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz