Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

EL - Zahraniční obchod

Uvedené informace se týkají pouze studentů, kteří započali studium na naší škole nejpozději v roce 2017

Učební plán oboru Ekonomické lyceum se zaměřením Zahraniční obchod

Předměty

1. ​ročník

2. ročník

3. ročník

4. ​ročník

Σ

Povinné všeobecné


Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

4

4

4

3

15

Cizí jazyk*

3

3

3

3

12

Cizí jazyk**


1

1

1

3

Základy společenských věd


2

2


4

Dějepis

2

2

2


6

Základy přírodních věd

6

410

Matematika

3

3

3

3

12

Tělesná výchova

22228

Povinné odborné


Hospodářský zeměpis

3
3

Informační technologie

2

2

2


6

Písemná a elektron. komunikace

2

1

1

1

5

Ekonomika

2

2

3

3

10

Účetnictví


2

2

4

8

Zahraničí obchod


1

2

2

5

Právo
2

2

Obchodní angličtina
2

2

Integrovaný ekonomický předmět
2

4

Volitelné **2

2

4

Celkem

32
323233129

*  výběr  z NJ, RJ
*  výběr  z ŠJ, FJ
*** výběr z Anglická konverzace, Ekonomický seminář, Matematický seminář, Společenskovědní seminář

Příprava pro povolání:

  • rozhodovací, odborné a řídící funkce v podnicích zabývajících se tuzemským a zahraničním obchodem

  • v širokém spektru pracovních činností - profese středních ekonomických pracovníků v bankovnictví, státní správě, pojišťovnictví

Příprava pro studium VŠ, zejména zaměření:

  • ekonomické

  • právnické

  • pedagogické

Absolvent schopen samostatného podnikání

Příprava pro studium v zahraničí

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz