Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Spolek rodičů

Základní údaje spolku

Název:Spolek rodičů při Obchodní akademii Přerov
Sídlo:750 02 Přerov 2, Bartošova 24
Právní forma:Spolek
Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku:21. srpna 2007
Vedený:  u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 7645
IČ: 22667636
Telefon:581 215 002
E-mail: info@oaprerov.cz
Bankovní spojení:1882252369/0800 ČS, a.s.
Nejvyšší orgán:  Členská schůze
Statutární orgán: Rada spolku
Způsob jednání:Navenek za Radu jedná předseda Rady spolku

Spolek je společenstvím neuzavřeného počtu osob starších 18 let, kteří souhlasí se stanovami a programem Spolku.

Rada spolku:                                                

  • Miroslava Calabová – předseda Rady spolku

  • Jana Cifrová – místopředseda Rady spolku              

  • Vladimír Sedlář – člen Rady spolku

  • Lenka Sečková – člen Rady spolku

  • Iva Němcová – člen Rady spolku                                                              

Účel spolku

Hlavním účelem Spolku je vyvíjení činnosti, která je zaměřena na sjednocení výchovného působení rodiny a školy a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ke splnění těchto cílů Spolek zejména: projednává s vedením školy koncepci výchovně vzdělávací práce školy, podmínky zabezpečení školy v oblasti materiálního a hospodářského provozu školy, hygienické a stravovací podmínky dětí, zájmové a odborné činnosti ve škole, kázeňské přestupky, možnosti pomoci škole, možnost sponzorování a vzájemná podpora. Za tím účelem Spolek působí na rodiče k správné výchově dětí, seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování, seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a žáků a podílí se na jejich vyřizování, projednává s vedením školy potřeby žáků a podle možností Spolek pomáhá a přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů materiálními i finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí, pořádá vlastní akce nebo v součinnosti s vedením školy podporuje výchovně vzdělávací proces.

Realizované projekty spolku

  • 2015 - 115 let ekonomického školství v Přerově – projekt podpořen příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje

  • 2013 - Mezinárodní úspěch - Finále EBG Faerské ostrovy - projekt podpořen příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje

  • 2010 - 110 let ekonomického školství - projekt podpořen příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz