Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Historie školy

Historie

 • 2018 - třída oboru Ekonomické lyceum nahrazena třetí třídou oboru Obchodní akademie se zaměřením Zahraniční obchod

 • 2014 - realizace energeticky úsporných opatření (výměna oken, zateplení, fasáda)

 • 2014 - zařazen obor Ekonomické lyceum se zaměřením Zahraniční obchod

 • 2014 - vybudováno Centrum preventivní a aktivní péče o zdraví

 • 2013 - zařazeny obory Obchodní akademie se zaměřením Firemní management a Manažer informačních technologií

 • 2012 - rekonstrukce šaten a sprch u tělocvičny

 • 2009 - rozsáhlá rekonstrukce (sociální zařízení, elektroinstalace, bezbariérový vstup)

 • 2005 - nový název školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

 • 2003 - zařazen další obor Ekonomické lyceum

 • 1990 - zpět název školy Obchodní akademie, obor Obchodní akademie

 • 1986 - zrušen obor Administrativa a sekretářské práce

 • 1980 - zrušen dvouletý obor ekonomické školy

 • 1979 - dokončena rozsáhlá přístavba školy

 • 1976 - obor Ekonomika služeb nahrazen oborem Administrativa a sekretářské práce

 • 1965 - součástí školy se stává lidová škola jazyků, později jazyková škola

 • 1960 - název školy Střední ekonomická škola a Ekonomická škola, zařazeny obory Všeobecná ekonomika a Ekonomika služeb

 • 1953 - zavedeno večerní a dálkové studium

 • 1945 - po roce 1945 změna v názvu školy na Vyšší hospodářská škola a Nižší hospodářská škola, následně na Hospodářská škola čtyřletá a dvouletá

 • 1934 - vznikla čtyřletá Obchodní akademie a obchodní škola

 • 1922 - dokončena stavba nové školní budovy v ulici Bartošova, kde škola sídlí dodnes

 • 1909 - součástí školy se stala kupecká pokračovací škola

 • 1900 - 24. září zahájeno vyučování na 1. české dvoutřídní obchodní škole na Moravě, na Horním náměstí. Později se škola přestěhovala do budovy bývalé pošty v Bratrské ulici. Zakladatelem a prvním ředitelem Václav Hrubý. Do roku 1904 byla škola soukromá.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz