Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

ZOO Zlín - Lešná

Ve dnech 12. a 13. 4. 2022 se celkem 250 žáků 1. - 3. ročníku za doprovodu 10 učitelů zúčastnilo vzdělávací exkurze v ZOO Zlín - Lešná. Exkurze probíhala přímo u vybrané expozice nebo v pavilonu. Zvířata, rostliny a přírodní expozice, kterými se může zlínská zoo pochlubit, jsou jedinečným nástrojem pro praktickou výuku biologie. Svým způsobem vlastně celá zoo funguje jako jedna velká živá třída. Věříme, že účastí na zajímavých interaktivních programech a přednáškách můžeme přispět k porozumění environmentálních a ochranářských otázek. Jsme přesvědčeni o tom, že živá zvířata mají přitažlivou sílu. Vidět je, slyšet je a cítit je - už to samo o sobě má velký osvětový význam. Navíc pojetí expozic a pavilonů vychází z příslušných biotopů, vytváří více druhové expozice s vhodným složením zvířat, do expozic jsou rovněž začleněny aspekty lidské kultury. Většina žáků si tak možná ani neuvědomuje, že se vzdělává i při pouhé procházce areálem ZOO.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz