Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Vzdělávací exkurze

Praha-Terezín-Lidice-Buštěhrad

V rámci projektu Po stopách naší kulturní historie, holocaustu a 2. sv. války ve středoevropském prostoru se 31 žáků a 4 pedagogové zúčastnili třídenní vzdělávací exkurze v termínu
19. – 21. 6. 2018.
V Praze jsme absolvovali dvouhodinový prohlídkový okruh Pražským Židovským městem – komentovanou prohlídku s průvodcem, jejíž součástí byla návštěva Maiselovy synagogy, Pinkasovy synagogy, Klausovy synagogy, Španělské synagogy, Staronové synagogy, Starého židovského hřbitova a obřadní síně. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o početné židovské menšině, která žila v minulosti na území Prahy, o její kultuře i památkách.
Druhý den nás v Terezíně čekal vzdělávací seminář s přednáškou, prohlídkou bývalého ghetta, expozice Muzea ghetta a Magdeburských kasáren, návštěvou pevnostních prostor, workshopem „Školákem v protektorátu“ a prohlídkou bývalé věznice v Malé pevnosti, večer program uzavřela prohlídka podzemních chodeb Hlavní pevnosti s průvodcem.
Třetí den jsme zahájili návštěvou Muzea Oty Pavla v Buštěhradu.
Následně byl památníkem Lidice připraven pro naše žáky vzdělávací multimediální program „Lidice – kronika jedné vesnice“, navštívili jsme pietní území s výkladem lektora a samostatně si žáci prohlédli multimediální expozici muzea.
Exkurze žákům přiblížila autentická místa spojená holocaustem a s tragickými událostmi 2. světové války, přispěla tak k uchování památky obětí 2. světové války a holocaustu, prohloubila znalosti našich studentů o historických událostech vztahujících k této tematice.
Dále se žáci zapojili do mezinárodní vědomostní a literární soutěže „Lidice pro 21. století“ (vědomostní kvíz a slohová práce), zhlédli 2 filmy s tematikou 2. světové války a holocaustu (film Lidice, Smrt krásných srnců),

Další aktivity v rámci projekt budou pokračovat na podzim 2018.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz