Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Potravní vztahy v lidských sídlech

Výukový program

Výukový program se konal v rámci realizace projektu statutárního města Přerova s názvem „Environmentálně zaměřené výukové programy a školní soutěž pro žáky OA Přerov“ ve dnech 26. 11. pro třídu 1. A a 29. 11. 2021 pro třídy 1. B a 1. C v SVČ ATLAS a BIOS Přerov. Cílem výukového programu nebylo jen získání nových poznatků, ale také tvorba vlastních názorů a jejich aktivní zapojení formou diskuse, motivačních a prožitkových her. Výukový program měl charakter praktické výchovy a prožitkové pedagogiky. Vzdělávací ekologický program splnil svůj účel, a to environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 80 žáků 1. ročníku OA Přerov.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz