Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Účast na mezinárodním projektu New start up

Naše škola ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Přerov měla možnost se zapojit do mezinárodního projektu New start up. Za Českou republiku se kromě nás účastnila Střední škola gastronomie a služeb v Přerově, obor Podnikání. Projekt byl zahájen 31. 12. 2019 a má být ukončen 30. 6. 2022.
Vzdělávací program, který žáci absolvovali obsahoval 10 workshopů z oblasti managementu a marketingu. Tyto semináře vyučovali lidé přímo z praxe.  Workshopy byly zaměřeny na problematiku, kterou si pomocí dotazníkového šetření sami žáci vybrali. Na základě analýzy výsledků z dotazníků bylo zjištěno, že žáky ve věku 16 – 18 let při začátku vlastní profesní dráhy, trápí stejné problémy, ať  jsou z České republiky, Itálie nebo  Francie. Cílem projektu bylo podporovat uplatnění praktických podnikatelských zkušeností ve vzdělávání mezi žáky středních odborných škol a touto cestou pomoci ke zlepšení zaměstnatelnosti absolventů středních odborných škol.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz