Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Týden odborných znalostí a dovedností

Workshopy FG pro ZŠ

Ve dnech 11. až 19. 12. 2019 v rámci Týdne odborných znalostí a dovedností žáci 3. B uspořádali pro žáky devátých tříd ZŠ Za Mlýnem, ZŠ Předmostí, ZŠ Velká Dlážka a ZŠ Troubky čtyři workshopy s tématikou finanční gramotnosti. Celkem se této akce zúčastnilo 84 žáků devátých tříd. Naši žáci si připravili stanoviště, na kterých prezentovali tvorbu osobního a rodinného rozpočtu, možnosti spoření a investování, vývoj cen na území ČR a jejich porovnání s dřívějšími obdobími, osobní myšlenkovou mapu cílů, druhy úvěrů, náležitosti úvěrových smluv, možnosti, které mohou nastat v případě, že své dluhy spotřebitelé nesplácejí, ochranné prvky bankovek a způsob jejich výměny při znehodnocení.  Žáci základních škol skládali puzzle, řešili osmisměrky, křížovky, doplňovačky, spojovačky, kvízy, vše zaměřené na oblast finanční gramotnosti. Zpestřením akce byla ukázka práce žáků oboru MIT – sestrojení a činnost robotů; hosté tak byli seznámeni s činností tohoto oboru a navíc si mohli i sami roboty vyzkoušet. Dále byla připravena ukázka hodiny psaní na klávesnici a foto koutek.
Workshopy byly žáky i pedagogickým doprovodem ZŠ hodnoceny kladně, výrazně zvýšili jejich poznatky z oblasti finanční gramotnosti a také jejich povědomí o činnosti a aktivitách naší školy. Přislíbili účast i v příštím školním roce.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz