Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Soutěž v účetnictví

Školní kolo

Dne 16. 10. 2018 se konalo školní kolo soutěže v účetnictví pro 4. ročníky.
​Úkolem studentů bylo zodpovědět testové otázky a vyplnit praktické příklady z oblastí účtování zásob, dlouhodobého a finančního majetku do počítačového testovacího programu EduBase. Hlavním cílem soutěže bylo prověřit schopnost studentů uplatnit znalosti z účetnictví při řešení praktických úloh a motivovat je pro další soutěže.
​Na 1. místě se umístil Šimon Mozola s úspěšností 95 %, 2. místo získala Tereza Négyesiová s úspěšností 89 % a 3. místo obsadil Petr Smolka s úspěšností 88 %.  Průměrná úspěšnost ve třídě 4. A činila 72,79 % a ve třídě 4. B 74,48 %.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz