Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Soutěž o nejlepší logo

pro jednotlivá zaměření

V první polovině listopadu v naší škole proběhla grafická Soutěž logo zaměření. Zúčastnili se jí žáci třetích a některých tříd druhých ročníků a podstatou bylo navrhnout logo pro zaměření vlastní třídy, tedy FIM, MIT a ZAO. Po úvodní instruktáži, jak se k tvorbě loga přistupuje a jaké grafické nástroje lze využívat,  se účastníci pustili do vlastních návrhů, které z části tvořili v hodině informatiky a případně dokončovali doma. Porota z řad učitelů informatiky měla nelehký úkol, ale nakonec vybrala nejzdařilejší práce a zde jsou jejich autoři:

FIM
1.    Nikola Velická, 3. A
2.    Nikola Marková, 3. A
3.    Elena Řezníčková, 2. A

MIT
1.    Jiří Tesař, 2. B
2.    Marek Tomšů, 2. B
3.    Elena Řezníčková, 2. A

ZAO
1.    Jiří Spielvogel, 3. C
2.    Nela Hřebcová, 2. C
3.    Lucie Zavadilová, 2. C

Děkujeme žákům za snahu a pěkné návrhy. Mnohé z nich měly nápad i vtip, na stupních vítězů se ovšem mohli umístit jen 3. Ostatní zdařilé práce ocení vyučující známkou do klasifikace. 

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz