Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Soutěž a podnikej

Regionální kolo

Dne 18. 9. 2018, za účasti přednášejícího, pana Martina Vítka se na naší škole pro žáky třetích ročníků uskutečnil workshop „Soutěž a Podnikej“. Tato soutěž je určena pro žáky středních škol z České republiky, kteří si chtějí vyzkoušet své podnikatelské schopnosti již při studiu střední školy. Základním předpokladem úspěchu žáků je kreativní myšlení, schopnosti inovativního řešení problémů a tvorba a realizace svého vlastního podnikatelského plánu. Workshop „Soutěž a Podnikej“ byl pro Dominika Krajču, Lukáše Ježka a Martina Masaře ze třídy 3. B natolik inspirující, že vytvořili tým a do soutěže se přihlásili. V průběhu následných tří měsíců plnili postupně zadávané úkoly, týkající se zpracování námětu nového výrobku, výzkumu spotřebitelské poptávky, analýzy konkurence na trhu apod., které konzultovali s Ing. Vybíralovou, Václavkovou, Šrámkem. S ohledem na úspěšné řešení dílčích úkolů tým naší školy postoupil do regionálního kola soutěže, které se uskutečnilo 20. 12. 2018 v Pardubicích. Zde prezentovali svůj návrh výrobku před hodnotící komisí, odpovídali na četné dotazy a v rámci regionálního hodnocení obsadili 4. místo.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz