Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

SCHOLARIS Přerov, Olomouc

Prezentační výstava oborů SCHOLARIS 2019, zaměřená na vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách Olomouckého kraje, se uskutečnila dne 20. listopadu 2019 v Přerově a 27. – 28. 11. 2019 v Olomouci. Tyto prezentační výstavy oborů vzdělávání středních škol Olomouckého kraje poskytují žákům 9. tříd a jejich rodičům orientaci v nabídce škol v regionu a informace o situaci na trhu práce. 

Naši školu prezentovalo v Přerově 5 žáků: tři studentky ze třídy 1. A –   z oboru Obchodní akademie se zaměřením Firemní management – Agáta Kubová, Tereza Klimková a Karolína Zbožínková, jeden žák ze třídy 4. B – zaměření Manažer informačních technologií – Lukáš Ježek a jedna žákyně z oboru Ekonomické lyceum – Lenka Ryšavá ze 3. EL.

V Olomouci naši školu prezentovalo 8 žáků. Čtyři žáci ze 4. B – Tomáš Bartošek, Patrik Horák, Lukáš Ježek a Štěpán Vrba, dvě žákyně z 3. EL – Daniela Zdanicová a Veronika Staňková, dvě žákyně z 3. A – Eliška Říkovská a Adéla Horáková.

Kromě užitečných informací a rad získali deváťáci propagační letáčky se základními informacemi o naší škole a o studijním oboru Obchodní akademie se zaměřením FIM, MIT a ZAO, dále obdrželi pozvánku na Den otevřených dveří, na soutěž Čtyřlístek pro žáky ZŠ, pozvánku na workshop – Programovací dílny i přihlášky do přípravných kurzů z ČJL a MAT k přijímacím zkouškám na SŠ. Pozornost chlapců na našem stánku přilákala ukázka LEGO ROBOTŮ. 
Prezentační výstava SCHOLARIS se v Přerově i Olomouci opět těšila velkému zájmu žáků i jejich rodičů.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz