Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Scholaris Olomouc

Ve dnech 21. – 22. 11. 2018 byla Obchodní akademie Přerov prezentována na velkolepé přehlídce středních škol, konané v Olomouci, pod názvem Scholaris 2018.

Prezentující tým Obchodní akademie Přerov, který se svými schopnostmi zasadil o výrazné zviditelnění naší školy, se skládal ze 4 dívek, 3 hochů a 1 učitele.

Během dvou veletržních dní tým OA Přerov zaujal potencionální uchazeče o studium především příjemným osobním přístupem, propracovanou prezentací v powerpointu, interaktivním robotem, reklamními předměty – banner, pozvánky na den otevřených dveří a letáčky s informacemi o škole. 

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz