Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Rozhoduj o Evropě

STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Ve dnech 22. - 26. ledna 2020 se žák čtvrtého ročníku oboru Zahraniční obchod Martin Baran z Obchodní akademie Přerov účastnil mezinárodní simulace zasedání institucí Evropské unie v Bratislavě. Do Bratislavy se sjeli nejúspěšnější účastníci regionálních seminářů projektu Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky. Smyslem tohoto vzdělávacího programu je zaměření na podporu dialogů mladých lidí z České a Slovenské republiky o aktuálních evropských tématech, jejich setkání a diskuze s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života. 
Projekt je určen pro středoškoláky a přibližuje rozhodovací proces na úrovni Evropské unie mladým lidem z obou zemí. Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+.
Účastníci pětidenního workshopu se měli možnost setkat se zajímavými hosty. Mezi nejvýznamnější hosty patřili Markéta Gregorová, poslankyně Evropského parlamentu; Vladimír Bilčík, poslanec Evropského parlamentu; Matthias Barner, ředitel zastoupení Konrad Adenauer Stiftung v České republice a na Slovensku; Ladislav Miko, vedoucí Zastoupení Evropské komise na Slovensku; Pavol Kukučka ze Zastoupení Evropské komise v ČR; Michaela Doležalová z České rady dětí a mládeže a mnoho dalších. 
Celá simulace zasedání institucí EU probíhala na dvou úrovních - schůze Rady EU a Evropského parlamentu. Mezi projednávaná témata bylo zařazeno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz